Ontheffingen – Kader verkeersplan – Uitnodiging

Ontheffing winkelopeningstijden 24 en 31 december 2017 
Maandag 20 november ontvingen wij van de gemeente het besluit m.b.t. ontheffingsaanvraag van de supermarkten in Bussum en Naarden om op zondag 24 en 31 december a.s. van 09.00 tot 19.00 uur open te mogen. De ontheffing is verleend. Dezelfde ontheffing is afgegeven voor de winkels op het Maxis terrein.

Van de overige winkeliers uit Bussum ontvingen wij ook diverse verzoeken om een dergelijke ontheffing aan te vragen. Deze ontheffingsaanvraag is inmiddels aan de gemeente toegezonden.

Kaderverkeersplan Centrum Bussum
De afgelopen weken hebben afgevaardigden uit het bestuur, de straatmanager van de Vlietlaan en de dorpsmanager zich hard gemaakt voor het behoud van het tweerichtingsverkeer in de Vlietlaan. In het te behandelen Kaderverkeersplan centrum Bussum (KVC) wordt er namelijk een voorstel gedaan om van (nog) een deel van de Vlietlaan eenrichtingsverkeer te maken.
Uren lobbyen bij de diverse partijen, brieven schrijven, inspreken en wederom lobbyen hebben er toe geleid dat woensdagavond 22 november een door de meerderheid van de raad gedragen amendement is ingebracht.  Heel kort samengevat komt dit amendement erop neer dat het besluit over de herinrichting van de spoorwegovergang Vlietlaan/Generaal de la Reijlaan uit het liggende KVC wordt gehaald. Invulling en besluit worden genomen en bekeken ten tijde van de herinrichting van de Vlietlaan medio 2018. Nadrukkelijk staat in dit amendement opgenomen dat tweerichtingsverkeer in de Vlietlaan behouden dient te blijven.
Het bestuur en de ondernemers van de Vlietlaan zijn erg blij dat het eenrichtingsverkeer met dit amendement uit het KVC wordt gehaald. Wij hopen van harte dat we snel aan de slag kunnen gaan met de herinrichting van de Vlietlaan.

UITNODIGING: 14 december: OVGM op IJS
Voor in uw agenda: op donderdag 14 december sluiten wij met een netwerkborrel, voor het hele gezin, 2017 af bij Bussum op IJs. Vanaf 16.30 uur bent  u welkom. Neem gerust uw kinderen mee – er kan gratis geschaatst worden!
De OVGM zorgt voor een hapje en u krijgt zoals altijd bij ontvangst weer de nodige consumptiemuntjes.

(De OVGM leden en ondernemers in de detailhandel zijn uiteraard welkom na 18.00 uur – waarbij partner met kinderen ook gewoon eerder kunnen komen om bijvoorbeeld alvast lekker te schaatsen.)

Aanmelden is niet verplicht, maar wij vinden het wel handig als je dit vooraf doet: relaties@ondernemersgooisemeren.nl 

Ontheffingen – Kader verkeersplan – Uitnodiging