ALV 2019 OVGM

Namens het bestuur roep ik alle leden op voor het bijwonenALV 2019 OVGM
van de Algemene Ledenvergadering op

Datum: dinsdag 12 maart 2019
Locatie: Stokjes en Lepel, Nassaustraat 3B, 1404 CS Bussum
Aanvang: 19.00 uur

Agenda:
1. Opening
2. Verslag van de ALV van 2018
3. Algemeen jaarverslag (wordt z.s.m. naar alle leden verzonden)
4. Financieel jaarverslag
5. Plannen voor 2019 en verder
6. Rondvraag en sluiting ALV om ca. 19:45 uur

Daarna volgt er een presentatie over:

Reclamebelasting … hoe nu verder
De Virtuele GoodieBag
Stand van Zaken OFM

Voor leden die verhinderd zijn is er een mogelijkheid om een collega-lid een
volmacht te geven om namens hem/haar te kunnen stemmen. Volmachten
dienen vooraf schriftelijk te zijn ingediend bij het secretariaat of via e-mail
naar info@ondernemersgooisemeren.nl . Leden mogen conform artikel 17
van de statuten 2 andere leden met een volmacht vertegenwoordigen.

Hopende velen van u te kunnen begroeten,

Brigitta Boonacker
Voorzitter

ALV 2019 OVGM
Tags: