In Memoriam Gerben Struik

Ons bereikte het onthutsende en vreselijk nieuws dat Gerben Struik maandag 4 maart op 44 jarige leeftijd is overleden.

Precies 13 maanden geleden verliet wethouder Gerben Struik abrupt de gemeentelijke politiek omdat er kanker bij hem was geconstateerd. Dit was al een groot verlies (voor de politiek), maar de hoop bleef, niets ten nadele overigens van zijn fantastische invalster/opvolgster, dat Gerben gezond en wel weer zou terugkeren. Vandaag dus het droevige nieuws dat Gerben nooit meer terug zal keren.

Wethouder Gerben Struik, een mooi mens en een non-conformist. Als ondernemersvereniging hebben wij veel en regelmatig contact gehad met hem op het vlak van arbeidsre-integratie van mensen met “een afstand op de arbeidsmarkt”, zoals dat dan heel mooi heet. Kortom, mensen met een uitkering die moeilijk of niet meer aan het werk komen en waar, in zijn geval, de gemeente de uitkeringen van betaald.
De visie en het handelen hierin was van Gerben volledig gestoeld op respect. Respect voor mensen, een mensen-mens. De slag die hij in deze tijd maakte met én bij WMO Gooise Meren (en o.a. de grootse aftrap in ’t Spant), symboliseerde wat ons betreft zijn bevlogenheid en ook zijn enorme wil om het anders te doen. Gerben deed het echt anders en kreeg dat ook voor elkaar.

Wij mistte hem al, maar zullen hem nu nog veel meer missen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit enorme verlies.

In Memoriam Gerben Struik