Verslag Algemene Ledenvergadering 2019

Dinsdag 12 maart hielden wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Een drukbezochte en gezellige vergadering dit jaar, gehouden bij Stokjes en Lepel op de Nassaustraat. Dave Wiegert, nogmaals vanaf deze plek dank voor je gastvrijheid!

Jaarverslagen

Het algemeen jaarverslag 2018 werd goedgekeurd en is vanaf nu in te lezen via onze website. Ook het zeer uitgebreide financiële jaarverslag werd goedgekeurd. De OVGM heeft het jaar met een positief resultaat (welgeteld € 1,00 ) afgesloten.

De plannen en begroting voor 2019 laten wel wat wijzigingen zien ten opzichte van 2018. De OVGM hield in 2018 zes (netwerk) bijeenkomsten, in 2019 worden dat er elf: iedere tweede dinsdag van de maand Samen Succesvol Ondernemen.  Meer bijeenkomsten betekent ook meer (on)kosten. Verder wil het bestuur in 2019 alvast een bedrag reserveren voor 2020. In 2020 bestaat de OVGM 50 jaar – een feit dat we geenszins ongemerkt voorbij willen laten gaan. De  planning is een groot feest waarin we 50 jaar ondernemen in Bussum en Gooise Meren met elkaar willen gaan vieren.

Om de kosten te drukken heeft het bestuur per 1 maart afscheid genomen van het Secretarieel ondersteuningsbureau SBB. Alle secretariële taken worden nu uitgevoerd door onze secretaris Christa Bastiaan – uiteraard ondersteund door de overige bestuursleden.

Willen wij 2019 ook met een goed resultaat afsluiten is €35,– per lid per jaar echter niet voldoende. De penningmeester heeft De Penningmeesterdoorgerekend dat de vereniging dan een (financieel) bestaansrecht heeft van iets meer dan 1,5 jaar en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het bestuur heeft de leden dan ook toestemming gevraagd om de contributie te mogen verhogen naar € 50,-  per jaar. Met algemene stemmen is dit voorstel aangenomen. De contributie van de OVGM is dan ook vanaf 2019 € 50,- per jaar.

De ledenvergadering heeft het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid.

Bestuurssamenstelling – feestcommissie

Het bestuur bestaat uit 5 personen: Brigitta Boonacker (voorzitter), Reijer Hekelaar (penningmeester), Christa Bastiaan (secretaris), Peter Stricker (namens de Muidens Ondernemers Raad) en Theo Kort (algemeen bestuurslid). Adviseur van het bestuur is Rob Nieuwenhuis.
Geen van de bestuur functionarissen is aftredend. Voorzitter OVGMWel merken wij op dat de voorzitter tijdens de vorige ALV heeft aangegeven dat dit haar laatste termijn als voorzitter is. Nog twee jaar te gaan dus – het bestuur zoekt dan ook tijdig een vervanger/ster – zodat deze persoon mee kan lopen en zich goed kan inlezen in alle dossiers.
In het kader van het 50-jarig bestaan zoekt het bestuur 2 mensen die ons willen assisteren in het organiseren van dit feest. Tijdens de vergadering heeft Dirk-Jan Weijers zich aangemeld om samen met het bestuur er in 2020 wat moois van te maken. Mocht iemand na het lezen van dit stuk zin hebben om samen met ons een mooi feest te organiseren, neem dan contact op met Christa Bastiaan: secretaris@ondernemersgooisemeren.nl

OVGM Goodiebag

Er is een korte uitleg gegeven van de op handen zijnde OVGM Goodiebag. Het idee  is enkele jaren geleden door ons toenmalig bestuurslid Frederique Durlacher aangedragen om zo de interactie tussen de leden aan te moedigen.

OVGM GoodieBagDe OVGM Goodiebag is een digitale Goodiebag. De OVGM Goodiebag wordt gekoppeld aan de website van de OVGM. Leden van de OVGM kunnen in deze Goodiebag een product of dienst met korting stoppen. Andere leden kunnen hiervan gebruik maken. De spelregels zijn kort maar simpel:

 • De Goodiebag is alleen voor leden van de OVGM.
 • Je moet eerst zelf een product of dienst met korting in de Goodiebag plaatsten  alvorens gebruik te kunnen maken van de andere producten of diensten.
 • Je bepaald zelf de korting en het product of de dienst.
 • Ieder lid mag maximaal drie kortingen plaatsen.

Op dit moment wordt er hard gewerkt om dit systeem te ontwerpen enin te richten. Het streven is medio april het geheel online te krijgen. Heb je nu al een product of dienst welke je met korting zou willen aanbieden geef het ons dan door. Het zou mooi zijn wanneer we online kunnen gaan met een goed gevulde Goodiebag.
Producten of diensten met korting kun je doorgeven aan Christa Bastiaan: secretaris@ondernemersgooisemeren.nl

Reclamebelasting, OFM (Muiden), Horecabeleid, Veldweg, Scapino

Er is uitgebreid gesproken over de stand van zaken op het gebied van de Reclamebelasting in Bussum, het Ondernemersfonds in Muiden, het concept horecabeleid Gooise Meren, de ontwikkelingen rondom de Veldweg in Bussum en de stand van zaken betreffende het Scapino Nwe Brink terrein in Bussum. Kort samengevat zijn de volgende zaken afgesproken:

 • Binnenkort start een onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid voor een ondernemersfonds voor heel Gooise Meren. Vanaf eind maart zal hier inhoudelijk uitgebreid over gecommuniceerd worden. Begin april zal het onderzoek van start gaan.
 • Het bestuur gaat de horeca ondernemers welke lid zijn van de OVGM als groep benaderen om hun mening te peilen over de standpunten die het bestuur wil gaan innemen in de gesprekken over de totstandkoming van het nieuwe horecabeleid.
 • Het bestuur zal een korte enquête uit doen gaan onder de direct betrokken ondernemers ten aanzien van de plannen aangaande de herinrichting van het parkeerterrein op de Veldweg in Bussum.
 • De gesprekken over de Scapino – Nwe Brink in Bussum zijn nu vooral strategisch tussen de gemeente en Ahold.
  Het coalitie akkoord laat een supermarkt op de plek van het Scapino niet toe. Ahold is eigenaar. Beide partijen, gemeente en Ahold,  zijn in gesprek met elkaar.
  Vooralsnog is de OVGM van mening dat bij geen supermarkt op het Scapino Nwe Brink terrein de ‘hoek’ Veerstraat – Veerplein – Olmengarage versterkt en gerenoveerd c.q. opgeknapt zal moeten worden. De situatie in dit gebied is zo langzamerhand niet meer om aan te zien en niet meer functioneel.

Tot slot heeft de penningmeester van de OVGM, Reijer Hekelaar, enkele bestuursleden verrast met een lekker fles rosé als dank voor de niet Fles wijn als bedankjeaflatende energie en tijd die gestoken wordt in de vereniging. Ook ‘schaduwpenningmeester’ Nick Jagers werd voorzien van een presentje.

Al met al een bijzonder goede en geslaagde Algemene Ledenvergadering. Onze dank gaat uit naar de aanwezige leden voor hun input en aanwezigheid.
Wij hopen iedereen weer te mogen treffen op onze volgende Samen Succesvol Ondernemen: dinsdag 9 april vanaf 17.00 uur bij SIEM op de Marktstraat in Naarden.
Meer informatie uiteraard binnenkort in ieders mailbox, via social media kanalen en onze website.

Brigitta Boonacker
Voorzitter

Verslag Algemene Ledenvergadering 2019
Tags: