Samen Succesvol Ondernemen – was je er niet bij? Dan heb je iets gemist!

Dinsdag 9 april was het weer de 2de dinsdag van de maand en dus tijd voor Samen Succesvol Ondernemen. Dit keer bij Siem op de Marktstraat in Naarden – we waren er vorig jaar ook al te gast. OVGM presentatie Digitale Goodiebag 2019Wederom een bijzonder gezellig samenzijn met als inhoudelijk hoogtepunt toch echt de presentatie van de OVGM Goodiebag: hét OVGM ledenplatform, bedoelt om leden met elkaar te verbinden. Hoe? Leden van de OVGM kunnen onderling diensten en producten met korting aan elkaar aanbieden.  Een geheel digitaal systeem ingebouwd in de website van de OVGM. Dinsdagavond liet Christa, onze secretaris, de Goodiebag zien en plaatste, voor het oog van iedereen, ter illustratie een aanbieding in de Goodiebag. Simpel en heel doeltreffend. Met enorme dank aan BeeMotion – absolute klasse en toppers dat jullie het aangedurfd hebben om, samen met ons, dit idee neer te zetten en uit te werken. De komende dagen vindt de laatste fine tuning plaats, waarna de Goodiebag live zal gaan. Alle aanwezigen waren zeer enthousiast. En voor diegene die er niet bij waren was de boodschap unaniem: je hebt iets gemist!

OVGM Goodiebag

Binnenkort (week voor Pasen) krijgen alle leden een e-mail met daarin een (tijdelijke) inlogcode. Samen met het e-mail adres wat bij ons bekend is (en waarnaar de inlogcode is verzonden), krijgen zij toegang tot de Goodiebag. Zij kunnen dan zien wat er in de Goodiebag staat, maar nog veel belangrijker: iedereen kan zijn of haar dienst/product met korting plaatsen in de Goodiebag en daarna ook gebruikmaken van de kortingen die in de Goodiebag staan.
De Goodiebag is illustratief  waar de OVGM voor staat: Succesvol Ondernemen doe je samen. En alvorens iets te krijgen, moet je (vaak) eerst iets geven. Wij houden iedereen uiteraard op de hoogte. En wil je deelnemen aan de Goodiebag, maar ben je ‘nog’ geen lid? Klik dan hier en word lid van de OVGM!


Wat is er nog meer gebeurd de afgelopen maand?

Herijking gebiedsvisie Centrum Bussum

Alle ondernemers (leden en niet-leden) van het centrum van Bussum hebben van de voorzitter een e-mail ontvangen. In de bijlage van die e-mail zit de Herijking gebiedsvisie Centrum Bussum. Dit document van de gemeente handelt met name over de plannen en ideeën ten aanzien van de Veldweg in en het Scapino terrein in Bussum. Aan alle ondernemers is gevraagd hun visie op dit document uiterlijk 15 april aan de voorzitter te e-mailen. Het bestuur van de OVGM zal naar aanleiding van alle reacties een reactie op de Herijking gebiedsvisie Centrum Bussum formuleren. Dit zal aan alle ondernemers én aan het college en de raad van Gooise Meren worden toegezonden.

Inning contributie 2019

Eind april zullen de contributiegelden over 2019 worden geïnd. Alle leden krijgen daarover per e-mail bericht en per e-mail een factuur. De inning verloopt, zoals altijd, via een automatische incasso.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 maart j.l. is met volledige goedkeuring van alle aanwezige leden besloten de contributie te verhogen van € 35,-  naar € 50,- . Voor meer informatie verwijzen u naar het verslag van de algemene ledenvergadering.
De inning van de contributiegelden van de MOR (Muidense Ondernemers Raad), welke uitgevoerd wordt door de OVGM, volgt een ander tijdspad. De contributie van de MOR is vooralsnog ongewijzigd. MOR leden krijgen tijdig bericht over de inning.

OVGM 50 jaar

In 2020 bestaat de OVGM 50 jaar. Dit gaan wij groots vieren. Daarvoor hebben wij een feestcommissie in het leven geroepen.
Mocht je een leuk idee hebben of zin hebben om de feestcommissie te ondersteunen geef het dan door aan een van de commissie leden: Christa Bastiaan, Dirk Jan Weijers, Ulco Proost en Brigitta Boonacker.

Nieuwe voorzitter OVNV

De Ondernemersvereniging Naarden Vesting Gertjan Sluijter(OVNV) heeft een nieuwe voorzitter: Gertjan Sluijter. Brigitta Boonacker, voorzitter van de OVGM, heeft inmiddels eenn bijzonder prettig kennismakingsgesprek met de nieuwe voorzitter gehad. De OVGM is blij met het hernieuwde en prettige contact en kijkt uit naar verdere samenwerking. Want ook hier geldt: Succesvol Ondernemen, dat doe je samen!

Ondernemersfonds Gooise Meren

Zeer binnenkort zullen alle direct betrokken besturen en de pers een bericht ontvangen over het starten van het onderzoek naar het draagvlak en de mogelijkheden van een ondernemersfonds voor heel Gooise Meren. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door Vosjan Management. Een en ander is onlangs gepresenteerd aan B&W. Ook het college kijkt uit naar de uitkomsten van dit onderzoek en juicht bij voorbaat dit initiatief en een samenwerking op dit niveau van harte toe. De OVGM zal een aparte nieuwsbrief hierover doen uitgaan.

Tot slot, Simone van SIEM ontzettend bedankt voor de gastvrijheid en wederom een zeer gezellige samen zijn op jouw locatie.

De volgende Samen Succesvol Ondernemen is op 14 mei bij Brasserie Herengracht te Muiden. Tot ziens!

Vriendelijke groet,

Brigitta Boonacker
Voorzitter

Samen Succesvol Ondernemen – was je er niet bij? Dan heb je iets gemist!