Samen Succesvol Ondernemen – 14 mei Muiden

Dinsdag 14 mei – de 2de dinsdag van de maand en dus weer tijd voor Samen Succesvol Ondernemen. Dit keer bij de Brasserie Herengracht in Muiden – ook dit keer weer uitermate gastvrij ontvangen door Daniel Hacke en zijn team.
In Muiden is het altijd goed toeven, wat maar weer bleek: een bijzonder goed samenzijn met vele ondernemers, vertrouwde gezichten maar ook weer veel nieuwe, een kort woordje van de voorzitter en een pitch van ons lid Toon de Mol van Otterloo van Energy Wake Up.

Energy Wake Up

Toon vertelde in een korte bondige pitch dat vele ondernemers geen tijd nemen om even goed naar hun energie rekening te kijken, terwijl daar veel mee te verdienen is. (Het makkelijkste geld dat je verdient is het geld dat je niet uitgeeft.) Gemiddeld betalen ondernemers teveel en sluiten zij te lange contracten af – en dat kan anders, aldus Toon. Hij werkt op basis van no-cure-no-pay en kijkt graag met je mee om te kijken of er in jouw situatie winst te behalen is. Meer weten? Kijk dan naar de 10 praktische bespaartips van Energy Wake Up. Meer informatie uiteraard op de website van Energy Wake Up maar ook kan je hier de informatie van de pitch teruglezen.

Ondernemersfonds Gooise Meren

Zowel de Gooi en Eemlander als het Bussums, Naarder en Muidernieuws maakten er al melding van: het onderzoek naar de (on)mogelijkheid en (on)wenselijkheid van een collectief ondernemersfonds voor heel Gooise Meren is van start gegaan.

Met de OVGM als initiator laten alle ondernemers- en bedrijvenverenigingen van Gooise Meren onderzoeken wat het draagvlak voor en de behoefte aan een collectief ondernemersfonds is. OFGMEen collectief ondernemersfonds is een fonds voor en door ondernemers om allerlei collectieve zaken ook echt collectief te financieren. Ondernemers dragen via een belasting bij aan het fonds en kunnen zelf als collectief met het fonds zaken zoals feestverlichting, evenementen, promotie en/of parkmanagement financieren.
Er zijn drie typen ondernemersfondsen; een fonds op basis van reclamebelasting, een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) of een fonds middels een gemeentebrede opslag op de OZB niet-woningen. Ervaringen in andere plaatsen leren dat een ondernemersfonds de samenwerking en de professionaliteit in en van gebieden bevordert.

Bussum heeft al jaren een ondernemersfonds en dat functioneert naar tevredenheid, maar men wil nagaan of het nog beter kan. In Muiden en Muiderberg is ook een ondernemersfonds/ontwikkelingsfonds en ook dat functioneert naar tevredenheid., maar heeft sinds de fusie geen financiële bron meer. In Naarden bestaat geen ondernemersfonds, maar worden uiteraard ook zaken collectief gedaan.

Bovenstaande zaken tezamen hebben gemaakt dat de OVGM het initiatief heeft genomen om te onderzoeken of het mogelijk is om tot een ondernemersfonds voor heel Gooise Meren te komen. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de behoefte aan een ondernemersfonds en welk type fonds het beste zou passen bij deze behoefte.

Het voorstel om samen te kijken of een ondernemersfonds voor Gooise Meren een goed middel is om het ondernemen in Gooise Meren te versterken is inmiddels diverse malen met vertegenwoordigers van alle ondernemers- en bedrijvenverenigingen besproken. Uitkomst daarvan is dat alle partijen positief, maar ook kritisch, tegenover het idee en het onderzoek staan.

Het onderzoek wordt door een extern bureau uitgevoerd (Vosjan Management in samenwerking met Kordaat in Ruimte). Het onderzoek wordt gesteund en gefinancierd door de provincie Noord Holland. Ook de gemeente ondersteunt het onderzoek met een financiële bijdrage en is benieuwd naar de uitkomsten er van. De eerste resultaten van het onderzoek worden na de zomer verwacht.

OVGM Goodiebag

Alle leden van de OVGM hebben inmiddels een tijdelijk wachtwoord via de mail ontvangen. Velen hebben hun tijdelijke wachtwoord al vervangen door een blijvend wachtwoord waarmee zij toegang hebben tot de Goodiebag.

Er zijn al diverse aanbiedingen geplaatst in de Goodiebag. En zoals vaak bijOVGM GoodieBag een innovatieve ontwikkeling zijn er wat kinderziektes. Wij werken hard om deze uit het systeem te krijgen. Mocht je ergens tegen aanlopen of een technisch probleem ondervinden bel ( 035 200 24 79) of e-mail ons dan – onze doelstelling is om voor de zomervakantie technisch de Goodiebag helemaal op orde te hebben. Na de zomervakantie gaan wij de publiciteit rondom de aanwezige Goodies opvoeren. Maar eerst, zoals gezegd, moet technisch alles goed lopen.
Tot slot: plaats een mooie aanbieding van jou bedrijf in de Goodiebag en maak gebruik van de vele mooie aanbiedingen die er al in staan.

Samen Succesvol Ondernemen 11 juni 2019

De volgende Samen Succesvol Ondernemen staat gepland op 11 juni a.s. in Muiderberg – zeer binnenkort weten we ook welke locatie. En ook deze keer staat er een pitch gepland. Welke – dat houden wij nog even onder de spreekwoordelijke pet.

Tot slot, Daniel van Brasserie Herengracht, hartelijk dan voor de gastvrijheid en wederom het gezellige samen zijn op jouw locatie en achteraf het heerlijke diner!

Tot snel en tot ziens op 11 juni in Muiderberg!

Vriendelijke groet,
Brigitta Boonacker
Voorzitter

Samen Succesvol Ondernemen – 14 mei Muiden