Het gesprek en de facturatie

Het Gesprek

Woensdag 29 mei mochten we weer aanschuiven bij Het Gesprek op het gemeentehuis. Dit keer stond op de agenda de Herijking Gebiedsvisie Centrum Bussum.
Medio april hadden wij alle centrum ondernemers deze herijking al toegezonden en hen gevraagd hun reactie aan ons toe te zenden. Aldus geschiedde en van al de ingezonden reacties stelden wij de Gebundelde zienswijzen herijking gebiedsvisie centrum Bussum op. Deze stuurde wij een week voor Het Gesprek naar alle raadsleden. Het was dan ook niet nodig om tijdens Het Gesprek deze gebundelde zienswijzen in zijn geheel te herhalen. Wij hebben de twee – ons inziens – belangrijkste punten benoemd. We hebben de raadsleden op het hart gedrukt niet in hokjes te denken! Wijs delen of straten van het centrum van Bussum niet toe naar één functie of doelgroep, was en is de boodschap. Beleid en beleidsontwikkeling verloopt traag – te traag. De realiteit, de economische ontwikkelingen, de vraag van de consument en daarmee de ontwikkelingen in de retail, horeca maar ook de dienstverlening verlopen zó snel dat niemand van ons kan voorzien hoe het centrum en het economische landschap er over 5 of 10 jaar uit zal zien. Wél kan de gemeente, als dienstverlenende instantie, ervoor zorgen dat de ondernemers kunnen ondernemen zoals hun eigen inzichten, de vraag van de klant en het economisch landschap vraagt.

Het tweede en misschien wel belangrijkste punt  was wederom een oproep tot actie aan raad en college. De afgelopen 4 jaar is er nagenoeg niets gebeurd en veranderd in het centrum van Bussum. Sinds 1997 praten we al over vergroening van het centrum. Wie op YouTube de filmpjes van Van Kooten en De Bie bekijkt moet helaas constateren dat het centrum van Bussum al bijna 50 jaar hetzelfde is. Ten aanzien van het centrum van Bussum roept de OVGM de raad en het college op nu eindelijk iets te gaan doen. Niets ten nadele van de personen, maar het systeem waarin en waarmee gewerkt wordt klopt en werkt niet.  Met klem heeft de OVGM de gemeente verzocht de al jaren op de plank liggende projecten op te pakken en uit te gaan voeren. Daarna gaan we samen wel verder kijken naar nieuwe plannen. Voor de OVGM en de centrumondernemers is de maat meer dan vol.

Facturatie contributie 2019.

U heeft het misschien wel gemerkt. Er ging iets niet helemaal goed met de facturatie. Daarvoor onze welgemeende excuses!
Op de Algemene Ledenvergadering is unaniem voor een contributie verhoging gestemd zodat de jaar contributie nu op € 50,- is uitgekomen. Echter de automatische facturatie vanuit ons ledenadministratie systeem had dit nog niet helemaal door. Dus heel vervelend, maar u heeft twee facturen van ons ontvangen, samen € 50,- . Volgend jaar beter en nogmaals onze excuses!

Samen Succesvol Ondernemen 11 juni 2019

De tweede dinsdag van juni zijn we (wederom) welkom bij de Zeemeeuw in Muiderberg van 17.30 tot 19.30 uur. Wij hopen op mooi weer zodat we ook even lekker, onder het genot van, met onze voetjes in het zand kunnen zitten.
Dit keer twee korte pitches – een voor diegenen die naarstig naar werknemers op zoek zijn heel interessant en een pitch van een event dat wij van harte ondersteunen- we houden het nog even spannend.
Uiteraard kunt u na afloop heerlijk eten bij de Zeemeeuw.  Een aanrader overigens om dit te doen. Bestuur en enkele ondernemers hebben dit vorige keren ook gedaan en is zeker een aanrader om samen zo de dag even goed af te sluiten.  Wanneer u samen met ons en/of uw partner of collega na afloop nog even lekker wilt eten en nagenieten van een mooie avond aan het IJsselmeer – wilt u dat dan zelf even met en bij de Zeemeeuw regelen?

Wij hopen u allen de hand te mogen schudden en eventueel gezellig met elkaar aan tafel te schuiven.

Tot ziens in Muiderberg!

Het gesprek en de facturatie
Tags: