Samen Succesvol Ondernemen en fris weer van start

Dinsdag 10 september trapte we weer af met een Samen Succesvol Ondernemen na een welverdiende zomerstop. Dit keer wederom te gast bij de Zeemeeuw. Waarvoor ook nu weer veel dank voor de gastvrijheid en de service op deze heerlijke locatie in Gooise Meren / Muiderberg. Het blijft iedere keer weer een cadeautje om vanaf het strand de zon in het IJsselmeer te zien zakken. Onderaan deze nieuwsbrief een korte filmische impressie.

Dit keer een pitch van Jan Piersma van EnterMedia betreffende hun site voor de werkgevers en werkzoekenden in het Gooi: gooiwerkt.nl . Onderaan deze nieuwsbrief zeer uitgebreide informatie over deze mooie site met zeer veel potentie én een uiterste goede aanbieding voor de leden van de OVGM:

Wat kwam verder ter sprake?

Koningsdag 2020 Bussum

Voor 2019 was formeel de OVGM de organisator van de Koningsdag voor het centrum van Bussum. Dit was een eenmalige actie die ongemerkt de voorzitter en penningmeester erg veel werk en tijd hebben gekost – wat overigens niet de reden is om het niet meer te doen. Dat de OVGM deze verantwoordelijkheid niet meer op zich neemt heeft vooral te maken met het feit dat het een zeer oneigenlijke taak voor een ondernemersvereniging is. Om de boel ‘te redden’ is in 2019 voor deze tijdelijke oplossing gekozen.
Voor Koningsdag 2020 treedt de voorzitter nu op als tijdelijke coördinator. De ondernemers van het centrum van Bussum willen in gezamenlijkheid de Koningsdagen (blijven) organiseren. Daarvoor zal een nieuwe juridische entiteit gezocht moeten worden. Ook inhoudelijk hebben de ondernemers afgesproken alle oude afspraken en ‘gewoonten’  eens goed onder de loep te nemen en met elkaar een frisse start te maken met de organisatie van de Koningsdagen. De OVGM volgt e.e.a met aandacht om zo het belang van de ondernemers goed en zorgvuldig te borgen.

Gemeente breed ondernemersfonds

Bureau Kordaat in Ruimte en Vosjan Management zijn drukdoende een rapportage op te stellen van het onderzoek dat zij de afgelopen maanden hebben gehouden onder alle stakeholders in onze gemeente. Met spanning wachten wij dit af.

Regionale Detailhandelvisie Gooi en Vechtstreek

Vanuit het Gewest is vlak voor de bestuursvergadering van de OVGM de concept Regionale Detailhandelvisie Gooi en Vechtstreek aan ons toegezonden. De OVGM gaat hier op reageren naar onze wethouder economie dhr. Luijten. Tevens is de voorzitter van de OVGM vanuit de Federatie van voorzitters van de ondernemersverenigingen in de Gooi en Vechtstreek belast met de taak hier ook voor de regio een reactie op te formuleren. Uiteraard zullen wij in de komende nieuwsbrief hierover berichten.

Samen Succesvol Ondernemen 8 oktober 2019

De volgende Samen Succesvol is op dinsdag 8 oktober en zijn wij weer welkom bij SIEM in Naarden. Daar zal onder ander de nieuwe wethouder Jorrit Eijbersen zich aan ons voorstellen.

Gooiwerkt.nl

Wat is Gooiwerkt.nl?
Gooiwerkt.nl is een nieuwe website voor al uw vacatures.  Gooiwerkt.nl is een nieuwe tak aan de Enter Media – boom. Enter Media verzorgt o.a. alle wekelijkse gratis huis-aan-huis bladen BussumsNieuws, NaarderNieuws, MuiderNieuws en WeesperNieuws.

In samenwerking met alle andere uitgaven is de site GooiWerkt.nl opgezet. Een site voor alle vacatures in de Regio ‘t Gooi en Diemen. Een site voor werkzoekenden en werkgevers. De site wordt opgezet volgens het principe van Brabantwerkt.nl.

Brabantwerkt.nl is ontstaan uit een samenwerking van Brabantse uitgeverijen om vacatures bij een nog groter publiek onder de aandacht te brengen dan in de kranten van de uitgevers alleen. Ditzelfde principe hanteert ook GooiWerkt.nl, zij het dat hier geen samenwerking van uitgeverijen is, maar dat Enter Media de enige afzender is.

Enter Media is uitgever van een aantal lokale nieuwsbladen in en rond het Gooi die alles bij elkaar meer dan 130.000 huishoudens bereiken, waarmee het belang in het Gooi en omgeving in één klap helder is.  Met www.GooiWerkt.nl is de juiste kandidaat sneller gevonden.

Platform voor werkgevers en werkzoekenden.
Gooiwerkt.nl  helpt u namelijk om personeel te vinden in uw eigen regio. Mensen uit de buurt kennen de lokale cultuur, zijn sneller één met het bedrijf en reizen voordeliger van woon naar werk. Het benaderen en aannemen van nieuwe werknemers heeft u volledig zelf in de hand maar u profiteert wel van de brede groep mensen die onze lokale kranten bereiken. Door de samenwerking tussen onze uitgaves en de banensite wordt uw vacature optimaal uitgezet en bereikt hij veel werkzoekenden. Goed in beeld bij werkzoekenden in uw regio:

  • Ontvang reacties via uw eigen account
  • Ontvang statistieken per e-mail
  • Print + online biedt u optimaal bereik

Door www.GooiWerkt.nl vindt u altijd een werknemer die bij uw bedrijf past.

Samenwerking met:
WeesperNieuws
MuiderNieuws
NaarderNieuws
BussumsNieuws
DiemerNieuws
Laarder Courant de Bel
Gooi en Eembode Hilversum
Nieuwsblad voor Huizen

GooiWerkt.nl is een lokale en regionale vacaturesite waar werkzoekenden en bedrijven uit het Gooi en Diemen met elkaar verbonden worden. Op een lokale manier wil GooiWerkt.nl bijdragen aan het zoekproces waarbij er snel wordt voorzien in de behoeftes voor zowel bedrijven als werkzoekenden. GooiWerkt.nl wil in de toekomst nog sneller kunnen voorzien in de behoeftes van zowel de werkzoekenden als de bedrijven in het Gooi en Diemen, zodat de partijen direct aan elkaar verbonden worden.

Samenwerking
Om meer aandacht voor GooiWerkt te verkrijgen wordt samenwerking gezocht met o.a. gemeentes, bedrijfsverenigingen, uitzendbureau’s, enz. We willen hiermee een groter platform voor alle vacatures uit de regio krijgen.

Promotie
GooiWerkt.nl wordt aangekondigd met stoppers in de krant, een banner op de site en in de algemene mail/nieuwsbrief met alle specials.

Aanbieding voor OVGM leden

Leden van de OVGM kunnen voor € 150,-  een vacature plaatsen op Gooiwerkt.nl. De normale prijs is € 250,-  .
Wil je gebruik maken van deze fantastische aanbieding? Ga dan naar de OVGM Goodiebag en klik daar op de Gooiwerkt.nl aanbieding.

En heb je nog niets geplaatst in de Goodiebag? Doe dat dan snel! Plaat een leuke aanbieding van je dienst of product en je kan gebruik maken van alle andere aanbiedingen van onze leden! Een mooiere B2B uitwisseling is er niet.

Samen Succesvol Ondernemen en fris weer van start