Samen werken – samen ondernemen

Succesvol ondernemen, dat doe je samen.

Foto: Fred Blaas Fotografie

Het motto van de Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM). En dat hebben we niet voor niets. Wij zijn er namelijk heilig van overtuigd dat je samen verder komt en samen succesvoller bent.
Afgelopen zaterdag was de OVGM te gast, net als ieder jaar, bij hét sloeproei evenement van het jaar en Nederland: Muiden Pampus Muiden.  Wil je samen vooruit komen in een sloep moet je namelijk samenwerken. Doe je dat niet, dan kom je niet vooruit. Een mooie symboliek die wij als OVGM ook uitdragen.

Onze leden werden wederom uiterst gastvrij ontvangen op de VIP boot, de Meander IV, en konden zo twee wedstrijden vanaf de zijlijn meemaken.  Fijne contacten werden weer gelegd. Volgend jaar hopen we de MPM weer te kunnen ondersteunen en onze leden weer een fijne dag met elkaar op het water en bij de Koninklijke Jachthaven in Muiden te kunnen geven.

Voor de voorzitter en de secretaris verliep de MPM overigens ook uiterst succesvol. Het is waarschijnlijk tekenend voor het bestuur van de OVGM dat van de zes bestuursleden er vier roeien, waarvan drie in een sloep – de wil en overtuiging tot samenwerken is groot. Daarbij deinzen ze niet terug voor een beetje  (tegen) wind of  woeste golven.

Gemeentebreed Ondernemersfonds

Bij de OVGM is zojuist de conceptversie binnengekomen van het advies dat Vosjan Management en Kordaat in Ruimte hebben opgesteld naar aanleiding van hun onderzoek naar draagvlak en behoefte naar een Gooise Meren breed ondernemersfonds.

Onze voorzitter, Brigitta Boonacker, zal deze week haar collega voorzitters van de verenigingen in onze gemeente uitnodigen voor een vergadering waarin dit advies besproken gaat worden. Ook kunnen we daarna gezamenlijk met meer inhoudelijke informatie naar buiten komen en samen met de gemeente verdere stappen plannen. WORDT VERVOLGD!

Centrum Management Overleg Bussum – Vlietlaan

De OVGM is al jaren deelnemer in en aan het Centrum Management Overleg (CMO) in Bussum. In dit overleg worden in samenwerking met alle belanghebbende partijen in het centrum van Bussum ideeën en projecten aangedragen en besproken met als doel het centrum van Bussum naar een hoger niveau te kunnen tillen door met elkaar samen te werken.
Al jaren staat in dit overleg de hoognodige renovatie van de Vlietlaan in Bussum op de agenda. Helaas wordt iedere keer deze renovatie om verschillende redenen uitgesteld.
Onlangs vernamen wij dat de renovatie van de Vlietlaan werd gekoppeld aan de mogelijke renovatie van de Olmenlaan en de parkeergarage aldaar. Voor de OVGM de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Het bestuur, bij monde van Rob Nieuwenhuis, heeft aangegeven te overwegen uit het CMO te stappen.
Afgelopen maandag, 4 november, stond al een overleg met de wethouder gepland. Onze overweging om uit het CMO te stappen stond hoog op de agenda. Langdurig is gesproken. Het bestuur van de OVGM heeft aangegeven dat zij renovatie van de Vlietlaan losgekoppeld willen zien worden van de renovatie van de Olmenlaan en de bijbehorende garage, waarmee de renovatie van de Vlietlaan per direct opgepakt kan en moet worden.
Overigens is dit koppelen van projecten aan elkaar een doorn in het oog van de OVGM. Het maakt namelijk dat geen enkel project van de grond komt. De gemeente zou projecten veel pragmatischer op kunnen en moeten pakken. Er wordt al jaren teveel gesproken en niets gedaan.
Wij wachten op een terugkoppeling van de gemeente. Tevens wachten wij de evaluatie van het functioneren van het CMO af. Onze overweging uit het CMO te stappen blijft voorlopig staan.

Regionale Investeringsfondsen

De Amsterdam Economic Board (AEB) richtte zich tot de Federatie Bedrijvenverenigingen Gooi en Vechtstreek, waarin alle voorzitters van de grote ondernemersverenigingen van de Gooi en Vechtstreek zijn verenigd – dus ook die van de OVGM. De AEB heeft het verzoek neergelegd hun plannen te steunen om een Invest MRA (Metropool Regio Amsterdam) te stichten.
Alle provincies, behalve Noord Holland en Utrecht, hebben een regionale investeringsmaatschappij om kansrijke economische ontwikkelingen te steunen. Omdat de Rijksoverheid besloten heeft via investeringsbank Invest-NL, 2,5 miljard euro vrij te maken voor investeringen die via reguliere kanalen moeilijk haalbaar zijn, is een collectief nodig om vragen te bundelen en ook om Europese fondsen binnen te halen. De MRA heeft daarom net als de provincie Utrecht besloten een investeringsfonds op te richten. Financiële bijdragen komen van de provincie en de gemeenten. Bij de MRA gaat het om een fonds van 100 miljoen euro (25 provincie, 25 Amsterdam, 50 van de overige gemeenten). Bij de ROM Utrecht gaat het om 50 miljoen. De gemeenschappelijk regeling Regio Gooi en Vechtstreek gaat voorstellen om in beide fondsen voor 2,5 miljoen euro mee te doen.
De Federatie Bedrijvenverenigingen Gooi en Vechtstreek heeft unaniem besloten adhesie aan dit initiatief te betuigen en de wethouders en de raden in de regio te vragen de plannen van de MRA en Utrecht in de regio goed te keuren en samen met alle betrokken gemeenten in de MRA en Utrecht het project te steunen en van fondsen te voorzien. Deelneming kan de regio de zo noodzakelijke economische boost bezorgen.

Samen Succesvol Ondernemen 12 november.

De tweede dinsdag van de maand november zijn we te gast bij een van onze leden: Fort C in Muiden.
Inloop vanaf ongeveer 17.15 uur. Tot 19.30 uur is iedereen wederom meer dan welkom op het Vestingplein 1 in Muiden. Ook dit keer vanaf ongeveer 18.15 uur een kort woordje van de voorzitter en daarna een presentatie/pitch van een collega ondernemer en lid van de OVGM. Kom gezellig langs!
Direct voor Fort C is voldoende, betaalde, parkeergelegenheid. Gratis parkeren in Muiden is mogelijk, maar dan moet je wel even een stukje lopen.  ( Parkeerterrein P2 aan de Lange Muiderweg en op ongeveer 5 tot 10 minuten loopafstand. Neem afslag 3 Muiden/Weesp op de A1 en volg de borden Muiden. Na 1 kilometer rechtdoor bij de stoplichten over de Spieringbrug richting Muiden Oost. Na de brug maakt de weg een ruime bocht naar links. Bij de volgende bocht naar rechts de weg NIET vervolgen, maar in de bocht naar links afslaan de Lange Muiderweg op. Direct rechts ligt dan P2 met gratis parkeren. Bordjes wijzen de weg de vesting in.)

Wij hopen iedereen weer in grote getale te mogen verwelkomen op deze prachtige locatie!

Samen werken – samen ondernemen
Tags: