Samen Succesvol Ondernemen – 10 november 2019 – Nieuwsbrief

Dinsdag 10 november was het alweer de 2de dinsdag van de maand en tijd voor Samen Succesvol Ondernemen (SSO). Dit keer zijn wij zeer gastvrij ontvangen in en bij Fort C bij Studio Harm Hasenaar in Muiden.

Een feestelijke, gezellige en drukbezochte SSO, wéér met nieuwe gezichten en nieuwe leden – maar ook weer vele bekenden. Waarom feestelijk? Omdat wij onze 49ste verjaardag vierden, met een heerlijk gebakje van Stricks Bakery.

50 jaar OVGM

Wanneer je 49 jaar bestaat, schept dat natuurlijk de hoopvolle verwachting voor het 50 jarig bestaan. Daar laten we inhoudelijk nog niet veel over los, maar we kunnen wel alvast zeggen: houdt zaterdag 24 oktober 2020 vrij, want dan gaan we een feestje vieren in het Spant! Uiteraard brengen wij je tijdig op de hoogte van alle wetenswaardigheden rondom onze 50ste verjaardag.

Ondernemers in Beeld en in ’t Zonnetje

Al enige tijd zijn enkele leden van onze communicatie commissie drukdoende, om leden van de OVGM in beeld, dan wel in ‘t  zonnetje te zetten. Waar? Vanaf 21 november zijn de eerste resultaten daarvan te zien op onze website en social media kanalen. Hoe? Daan Gorter verzorgt de fantastische interviews en Beemotion brengt leden in beeld, met prachtige video’s. Het kan dus zomaar zijn dat je als lid van de OVGM benaderd wordt door Daan of Beemotion, met de vraag of je het leuk vindt om in “t Zonnetje” gezet te worden, óf om mee te werken aan “ondernemers in beeld”. Beide zijn overigens, onder één voorwaarde, gratis: beelden en teksten zijn uitsluitend te gebruiken uit naam van de OVGM. Wil je de content gebruiken voor eigen, commerciele, doeleinden: dan graag eerst contact opnemen met BeeMotion. 

Ondernemersfonds Gooise Meren

Inmiddels is een advies uitgebracht door Vosjan Management en Kordaat in Ruimte aan de leden van de stuurgroep die zich hiermee bezig houdt. In de stuurgroep hebben alle ondernemersverenigingen van Gooise Meren zitting. Op zeer korte termijn wordt de inhoud met de stuurgroep besproken en zullen wij de inhoud en de vervolgstappen bekend maken.

Centrum Management Overleg Bussum (CMOB)

De OVGM heeft in het CMOB aangegeven te overwegen uit dit overleg te stappen. Waarom? Omdat er de afgelopen jaren eigenlijk niets gebeurd is en geen resultaten zijn geboekt. Illustratief hiervoor en aanleiding tot onze overweging is het feit dat vanuit de gemeente er geen duidelijkheid werd gegeven over de renovatie van de Vlietlaan. In het projectboek bleek de renovatie van de Vlietlaan, zonder overleg, gekoppeld te zijn aan de renovatie van de Olmenlaan.
Onacceptabel voor de OVGM. Na een goed gesprek met de wethouder hebben wij vernomen dat woensdag 13 november j.l. door de betrokken wethouders is besloten de renovatie van de Vlietlaan los te koppelen van de renovatie van de Olmenlaan. Tevens heeft de gemeente extra menskracht ingehuurd om dit project zo snel als mogelijk te starten. Ons is verzekerd dat medio december de betreffende projectleider de betrokkenen zal benaderen en het project van start zal gaan. Wij houden de spreekwoordelijke vinger aan de pols.

Oudejaarsborrel

SSO Bussum op IJsTraditioneel houden wij in december onze oudejaarsborrel bij Bussum op IJs. Uiteraard ook dit jaar weer en wel op dinsdag 10 december vanaf 17:30 uur.  We houden de vorm van onze SSO’s aan: een kort praatje van de voorzitter, een pitch en ruimte om elkaar te ontmoeten en het glas te heffen. En zoals u van ons gewend bent, is er weer de mogelijkheid voor ieders kinderen om tussen 16:45 en 18:00 uur gratis te schaatsen.

Wij hopen iedereen dinsdag 10 december te mogen treffen en te proosten op een mooi jaar met mooie verbindingen en contacten.

Tot ziens bij Bussum op IJs!

Namens het bestuur van de OVGM,
Brigitta Boonacker
Voorzitter

 

Samen Succesvol Ondernemen – 10 november 2019 – Nieuwsbrief