Nieuwsbrief – Pro Bussum & Ondernemersfonds

Bestuur stichting Pro Bussum stapt op.

Afgelopen maandag 25 november  heeft het bestuur van de Stichting Pro Bussum aan de wethouder aangegeven dat zij opstapt. Het bestuur is van mening dat met aanblijven zij andere ontwikkelingen mogelijk in de weg zit. De gemeente Gooise Meren is, even heel in het kort, voornemens een gemeentebreed organisatie bureau op te zetten welke als hoofddoel heeft de (economische) vitaliteit van de verschillende kernen van Gooise Meren te vergroten. Er is in Gooise Meren, zoals dat dan mooi heet, onderbenut economisch potentieel op verschillende gebieden. Te denken valt aan toerisme, maar ook het ontwikkelen van innovaties. Het op te zetten bureau moet zich bezig houden met de vitaliteit van de kernen, city marketing, maar ook het verstevigen en vernieuwen van de industrieterreinen. Het rapport waarin de plannen gedetailleerd worden uitgewerkt wordt naar verwachting een dezer dagen gepresenteerd aan het college en daarna ook voor ons openbaar.

Het bestuur van Pro Bussum wil door op te stappen de weg vrijmaken voor het gemeentebreed organisatie bureau en dit letterlijk of figuurlijk niet in de weg te zitten.

Hoe nu verder?

Op zeer korte termijn gaan de OVGM, Stichting Ondernemersfonds Bussum (SOB)  – die de ondernemersgelden beheren-, Gemeente en Stichting Pro Bussum om de tafel. Doelstelling: hoe zorgen wij ervoor dat de spreekwoordelijke winkel open blijft opdat de evenementen coördinator haar werk kan blijven doen, de ondernemers hun activiteiten kunnen blijven uitvoeren en ontwikkelen en aan alle lopende financiële verplichtingen kan worden voldaan. De gelden, en de aanspraakrechten op de ondernemersgelden zijn geborgd. Deze gelden vanuit de reclamebelasting zijn in goede handen bij de Stichting Ondernemersfonds Bussum. Zij hebben en houden hun toezichthoudende rol. De OVGM zal er alles aan doen om alle opgebouwde goede zaken te behouden en te zorgen voor borging daarvan.

Het bestuur van de OVGM betreurt de keuze van het bestuur van Stichting Pro Bussum.  De OVGM gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de ondernemers in het centrum van Bussum zo min mogelijk ‘last’ hebben van deze ontstane situatie en zij gewoon door kunnen gaan met de zaken die zij uitvoeren en ontwikkelen. Na het overleg met SOB, gemeente en Stichting Pro Bussum laten wij direct aan iedereen weten wat de koers wordt.

Gemeentebreed (ondernemers) fonds voor Gooise Meren.

Op hetzelfde tijdstip dat het bestuur van Pro Bussum bij de wethouder aangaf te stoppen hadden de gezamenlijk ondernemersverenigingen van Gooise Meren een vergadering met presentatie van het rapport over het mogelijke draagvlak voor een gemeentebreed (ondernemers)fonds voor Gooise Meren. Aanwezig waren vertegenwoordigers van alle ondernemersverenigingen, met uitzondering van die uit Muiderberg, en vertegenwoordigers van de bestaande ondernemersfondsen. De conclusies van de bijeenkomst en de rapportage kunnen als volgt geformuleerd worden.

Is er draagvlak voor een gemeentebreed fonds op basis van OZB?

Op de korte termijn, onder de huidige constellatie niet. Echter op de lange termijn wel, onder voorwaarde dat de ondernemers regie houden over hun gelden en de activiteiten die van daaruit ondernomen worden.
De ondernemers zijn van mening dat zij niet de enige zijn die verantwoordelijk zijn voor het opfleuren van straten en gebieden door middel van plantenbakken, feestverlichting en het financieren van Sinterklaasintochten, Koningsdag e.d.. Ook andere (maatschappelijke) partijen in de gemeente en de gemeente zelf hebben daar een verantwoordelijkheid in. Dit motiveert het op- en inrichten van een gemeentebreed fonds op basis van OZB.

De ondernemers zijn van mening dat:

  • De gemeente de aangewezen partij is, en ook het belang heeft, om alle andere (maatschappelijke) partijen actief te benaderen, voorlichten en draagvlak onderzoek te doen.
  • De inhoud van de plannen van de gemeente t.a.v. een gemeentebreed organisatie bureau welke zich o.a. gaat bezig houden met de City Marketing van Gooise Meren van groot belang zijn.  Met name de volgende twee vragen worden in relatie tot dit eventuele bureau steeds gesteld. Hoe en waar houden de ondernemers met een dergelijk bureau de regie over hun eigen geld en plannen? Wordt het niet te traag, stroperig en ambtelijk?

Wat betekent dit voor nu?
Het in het rapport voorgestelde advies wordt gevolgd door de ondernemers als tussen oplossing: een ondernemersfonds op basis van reclamebelasting handhaven (de verordening is er immers al). Dit resulteert in een min of meer handhaving van de huidige situatie waarbij gebieden (bijvoorbeeld het  Industrieterrein in Naarden) op hun eigen verzoek kunnen worden ‘aangezet’.

  • Muiden: de MAXIS gaat niet mee in een reclamebelastingfonds – zij betalen allen al genoeg mee via de servicekosten die zij betalen. Op de MAXIS zijn geen freeriders.
  • Muiden: Vesting: de vesting herbergt te weinig ondernemers om tot trekkingsrechtgelden te komen waar echt iets mee te doen is – de reclamebelasting zou daarmee voor de ondernemers erg hoog uitvallen en daar is geen draagvlak voor. Wel is er behoefte aan geld om zaken samen te kunnen organiseren.
  • Muiderberg: wil niet mee in een systeem – het gaat naar de mening van de winkeliersvereniging goed zo.
  • Naarden Vesting: op dit moment kunnen zij zichzelf prima bedruipen en hebben zij de volledige regie over hun gelden en plannen.
  • Naarden FIN:  De FIN leden, ca 40% van alle op het bedrijventerrein aanwezige ondernemers betalen voor zaken als  beveiliging, afvalinzameling en bewegwijzering. ” 60% van de ondernemers is dus te kwalificeren als freerider. Een onwenselijke situatie.
  • Bussum: op wat aanpassingen na, is in basis iedereen tevreden met het systeem. Echter er blijft  35% over van de eigenlijke trekkingsrechtgelden te besteden door de ondernemers. De overige 65% gaat op aan verlichting, bloembakken, Sinterklaas en andere overkoepelende en doorgaans niet alleen het ondernemersbelang diende zaken. De trekkingsrecht gelden zouden grotendeels ten goede moeten komen aan activiteiten van de ondernemers die hun samenwerking en omzet verhogen, op zijn minst zouden de verhoudingen andersom moeten zijn.  Men is blij dat er geen freeriders meer zijn en er überhaupt geld is om zaken samen op poten te zetten.

Conclusie

De zaak laten zoals die nu is, waarbij de OVGM, MOR en OFM met de gemeente om de tafel moeten om de financiële situatie in Muiden vlot te trekken. In Bussum zal de OVGM met de ondernemers en Pro Bussum gaan kijken hoe het rendement voor de ondernemers uit de trekkingsrechtgelden groter wordt. Met de FIN Naarden kan gekeken worden of met een reclamebelasting systeem de gemeenschappelijke lasten op het industrieterrein door iedereen gedragen kunnen worden. De gemeente is aan zet daar waar het de inhoud en duidelijkheid betreffende het onderzoek naar het City Marketing bureau betreft én het onderzoek naar alle andere maatschappelijke partijen in een Gemeentebreed fonds op basis van OZB.

Grote winst volgens de OVGM is de goede samenwerking die tussen de ondernemersverenigingen is ontstaan maandag en zelfs de suggestie om met elkaar na te gaan denken over op termijn misschien 1 ondernemersvereniging voor heel Gooise Meren…….

Mochten er vragen zijn over deze bovenstaande best ingewikkelde zaken, kom dan op 10 december langs op onze Oudejaarsborrel bij Bussum op IJs. Ik ben daar aanwezig voor uitleg of een eventuele afspraak.


Oudejaarsborrel – Samen Succesvol Ondernemen

Op 10 december bij Bussum op IJs. De ondernemende kinderen kunnen SSO Oudejaarsborrel 2019 tussen 17.00 en 18.00 uur gratis schaatsen, terwijl wij dan van start gaan met onze Oudejaarsborrel. Dit keer daarin een wat uitgebreider praatje van de voorzitter én een leuke pitch van één van onze leden.
Kom gezellig langs, bij deze ben je uitgenodigd!

Brigitta Boonacker
Voorzitter

Nieuwsbrief – Pro Bussum & Ondernemersfonds
Tags: