Algemeen jaarverslag 2019 – OVGM (concept)

Voor u ligt het jaarverslag van de Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM). Het secretarieel verslag beslaat de periode van januari 2019 tot en met december 2019. Het financieel jaarverslag beslaat dezelfde periode.

Het bestuur kijkt terug op een succesvol jaar waarin alle doelstellingen behaald zijn. Er zijn grote stappen gemaakt in de marketing en communicatie van de vereniging. Voor de € 50,- contributie per jaar kunnen leden steeds meer (terug) krijgen.
Wat dat is, en wat het bestuur nog meer gedaan heeft is in onderstaand uitgebreide verslag te lezen. Ook de plannen voor 2020 zijn benoemd.

Het bestuur van de OVGM heeft het afgelopen  periode bestaan uit de voorzitter mevr. Brigitta Boonacker, de penningmeester dhr. Reijer Hekelaar geassisteerd door Nick Jager,  de secretaris Christa Bastiaan, bestuurslid namens de ondernemers in Muiden Peter Stricker, geassisteerd door Tom van Nouhuys en Ben Boogaard, algemeen bestuurslid Theo Kort. Ook dit jaar is de OVGM weer fantastisch ondersteund en vertegenwoordigd door onze adviseur Rob van Nieuwenhuis. In 2019 heeft de OVGM een heuse communicatie commissie bestaande uit Christa Bastiaan, Daan Gorter en Erik Louw, waar we heel blij mee zijn.
In 2019 hebben we definitief afscheid genomen van SBB, het bureau wat ons, net als On Call daarvoor, jarenlang secretarieel ondersteund heeft.  Als gevolg hiervan heeft o.a. de vereniging een ander telefoonnummer en postadres gekregen. Het postadres voor de KvK is vanaf nu het adres van de secretaris. Aangezien, op de bank na, alle ‘post’ digitaal is, is het niet vervelend dat het adres van de vereniging.

Het bestuur stelde zichzelf eind 2016 drie doelen. Langs deze meetlat leggen wij ook nu de resultaten. De gestelde doelen zijn:

Een korte terugblik op doelstellingen

 1. De ondernemersvereniging zal meer leden moeten genereren.
 2. De ondernemersvereniging zal naast de belangenbehartiging zich (nog) meer moeten richten op het organiseren voor netwerkbijeenkomsten.
 3. Het bestuur zal versterkt moeten worden met bestuursleden en/of adviseurs die ook actief taken op zich nemen. Het is voor het huidige bestuur niet mogelijk de verdeling van de taken die er nu liggen en er in de toekomst bij komen naar behoren uit te blijven voeren.

Voor 2019 gaven wij onszelf de volgende opdrachten:

 • Het organiseren van Samen Succesvol Ondernemen (SSO) iedere 2de dinsdag van de maand.
 • Het vervaardigen van een Digitale Goodiebag
 • Een gemeentebreed (ondernemers)fonds voor Gooise Meren – is dit haalbaar?
 • Bussum: dossier Vlietlaan renovatie aanjagen
 • Muiden: gezamenlijk een stevige gesprekspartner zijn voor de gemeente.

De doelstellingen – de evaluatie:

 1. De OVGM zal meer leden moeten genereren.

De OVGM heeft eind 2019 rond de 240 leden. Er zijn veel nieuwe leden bijgekomen, ook hebben er leden hun lidmaatschap opgezegd. Het bestuur probeert zoveel mogelijk bij een opzegging telefonisch na te vragen en te bespreken wat de reden tot opzegging is. Nagenoeg alle opzeggingen kunnen gevat worden onder de noemer “natuurlijk verloop”: ondernemers die stoppen met hun onderneming, verhuizen met hun onderneming of de onderneming overdoen naar een nieuwe eigenaar.

2. De ondernemersvereniging zal naast de belangenbehartiging zich (nog) meer moeten richten op het organiseren voor netwerkbijeenkomsten

In 2019 is gestart met iedere 2de dinsdag van de maand het organiseren van Samen Succesvol Ondernemen (SSO). Deze bijeenkomsten blijken een groot succes te zijn. Het aantal deelnemers neemt iedere maand toe en ook de reacties zijn altijd weer zeer lovend en enthousiast.
Tijdens iedere bijeenkomst vertelt de voorzitter uiterst kort de laatste wetenswaardigheden, gevolgd door 1 tot 3 korte pitches van collega ondernemers. Iedere SSO wordt in een 1-minuut filmpje vastgelegd welke samen met het verslag gemiddeld 2 dagen na het SSO gepubliceerd worden.

3. Het bestuur zal versterkt moeten worden met bestuursleden en/of adviseurs die ook actief taken op zich nemen. Het is voor het huidige bestuur niet mogelijk de verdeling van de taken die er nu liggen en er in de toekomst bij komen naar behoren uit te blijven voeren.

In 2019 heeft het bestuur een behoorlijke uitbreiding ondergaan. Er is een communicatie commissie bijgekomen bestaande uit Daan Gorter, Erik Louw en Christa Bastiaan. Zij hebben uiterst professioneel de communicatie van de OVGM ter hand genomen. De volgende zaken hebben zij neergezet in 2019:

 • Een communicatie draaiboek/planner voor heel 2019 en inmiddels 2020
 • Om de 2 dinsdagen “De Ondernemer in Beeld” – een lid van de OVGM welke aan de hand van steeds dezelfde vragen in een 1 minuut filmpje in beeld wordt gebracht. Deze filmpjes staan online op onze website en worden gedeeld via onze social media kanalen. Deze filmpjes kunnen pogen op een zeer groot bereik. Voor het maken van de filmpjes is de OVGM een samenwerking aangegaan met ons lid Beemotion.
 • Om de 2 donderdagen “De Ondernemer in het zonnetje” – een lid van de OVGM wordt geïnterviewd en gefotografeerd door Daan Gorter. Daan maakt hier een pareltje van een column van: : De ondernemer in het zonnetje”. Ook dit item wordt gepubliceerd op de website van de OVGM en gedeeld via alle social media kanalen en ook zij kunnen pogen op een zeer groot bereik.
 • Uitbreiding van de social media kanalen. Naast Facebook is er nu een pagina van de OVMG op LinkedIn, Instagram en Twitter.
 • Iedere donderdag een terugblik in het kader van Throwback Thursday: een leuk artikel met foto’s over een (oude) onderneming uit Gooise Meren.

De afspraken voor 2019, een terugkoppeling:

 • Samen Succesvol Ondernemen: zie bovenstaande punt 3.
 • Digitale Goodiebag (DG) : de DG is voor 90% klaar en staat online.  De DG geeft leden van de OVGM de mogelijkheid gebruik te maken van elkaars diensten en producten tegen een aantrekkelijke prijs. Op deze manier probeert de OVGM leden met elkaar te verbinden. Voorwaarde is wel dat men er eerst zelf een aanbieding in moet ‘stoppen’ waarna men er daarna aanbiedingen ‘uit kan halen’.  Alle leden hebben vorig jaar hun unieke inlog code ontvangen.
  Nog niet alle kinderziektes zijn uit het systeem, maar het overgrote deel loopt goed.  De leden hebben de Goodiebag nog niet helemaal gevonden.
 • Gemeentebreed (ondernemers) fonds: in december 2019 is het onderzoeks rapport van Vosjan Management en Kordaat in Ruimte aan de gemeente en aan de ondernemersverenigingen gepresenteerd.
 • Bussum: Dossier renovatie Vlietlaan: de OVGM heeft na het zomerreces bij de gemeente aangegeven verdere uitstel van de renovatie van de Vlietlaan onacceptabel te vinden. Zij heeft de gemeente aangegeven te overwegen uit het Centrummanagement te stappen, tenzij de gemeente o.a. de renovatie van de Vlietlaan nú ter hand neemt. Een en ander heeft er o.a.  toe geleid dat de renovatie direct als project is opgepakt.
 • Muiden: samen met de MOR is de OVGM in gesprek met de gemeente over het voortbestaan van het Ontwikkelingsfonds Muiden en de Muidertafel. Tevens kijken MOR en OVGM samen wat een geschikte manier voor Muiden en Muiderberg is om een gezamenlijke “pot geld” voor de ondernemers te realiseren. Is reclamebelasting voor Muiden en Muiderberg daar een doeltreffend middel voor?

Overige activiteiten:

 • In november 2020 bestaat de OVGM (tezamen met haar voorlopers) 50 jaar. Dit gaat groots gevierd worden. Een feestcommissie is samengesteld (Brigitta Boonacker, christa Bastiaan, Daan Gorter, Dirk Jan Weijers en Ulco Proost), de datum is geprikt – 24 oktober 2020 –  en de feestlocatie vastgelegd: t Spant Bussum.
 • In april schreef de voorzitter alle ondernemers in het centrum van Bussum aan om hun visie op de Herijking Gebiesvisie Centrum Bussum te geven. Vanuit de vele reacties heeft de OVGM de “Gebundelde zienswijze Herijking Gebiedsvisie Centrum Bussum” geschreven, naar de voltallige raad en het college gezonden en deze in mei toegelicht tijdens “Het Gesprek”.
 • In september heeft de OVGM deelgenomen aan het congres Vinden en Binden, georganiseerd door het Werkgevers Service Punt.
 • De OVGM heeft, via de Federatie Bedrijvenverenigingen Gooi en Vechtstreek, een reactie gegeven aan de Regio én onze wethouder EZ op de Regionale Detailhandelvisie.
 • Eind 2019 stapte het bestuur van de stichting Pro Bussum op. De OVGM heeft alle straatmanagers en ondernemers in het centrum van Bussum toegezegd te zullen zorgdragen voor een goede continuïteit daar waar het de beschikking over en uitkering van de trekkingsrechtgelden betreft.

De overige feiten en cijfers op een rij.

Het afgelopen periode heeft:

 • Het bestuur 11 maal vergaderd.
 • 9 maal is er een Samen Succesvol Ondernemen (iedere 2de dinsdag van de maand) gehouden waarbij alle 4 de kernen van de gemeente allen 2x zijn bezocht.
 • OVGM meets MPM (eerste zaterdag van november) was wederom een gezellig samen zijn voor ondernemers in Muiden.
 • Is er drie maal regulier overleg geweest met de gemeente in de persoon van de wethouder Economische Zaken dhr. Alexander Luijten en/of met de beleidmedewerker EZ (mevr. Gulay van Bijlveld).
 • De voorzitter heeft  zes maal deel genomen aan de vergadering van de vereniging Bedrijvenfederatie Gooi en Vechtstreek waarvan alle voorzitters van de grote ondernemersverenigingen uit de Gooi en Vechtstreek, dus ook de OVGM, in het bestuur zitten.
 • Afgevaardigde van de OVGM bestuur hebben deelgenomen aan het straatmanagersoverleg.
 • De voorzitter en/of dhr. Rob Nieuwenhuis  hebben zes maal deelgenomen aan het  Centrummanagement overleg.
 • Dhr. Rob Nieuwenhuis heeft namens de OVGM zitting in het bestuur van Pro Bussum.
 • De OVGM heeft nagenoeg alle grote partijen van Gooise Meren verschillende malen bezocht tijdens hun fractieberaad. Dit ten allen tijden om de standpunten van de OVGM en het ondernemers belang over het voetlicht te brengen.
 • Zeer regelmatig heeft informeel en formeel overleg plaats gevonden tussen gemeente en OVGM. Dit zijn doorgaans telefoongesprekken en/of e-mail verkeer.
 • Er zijn 20 (digitale) nieuwsbrieven verzonden en gepubliceerd.
 • 3 ondernemers/leden zijn in 2019 door middel van de “Ondernemer in het zonnetje” – in het zonnetje gezet.
 • 6 ondernemers/leden zijn in 2019 in beeld gebracht in “De ondernemer in beeld”.
 • Aan 3 oud ondernemers/ondernemingen is op Throwback Thursday aandacht besteed.
 • Er staan 16 aanbiedingen in de OVGM Goodiebag.

De plannen voor het komende jaar, 2020.

 • Continueren van de Samen Succesvol Ondernemen events.
 • Continueren van “Ondernemers in het zonnetje” en “Ondernemers in beeld”.
 • Meer aandacht voor en uitbreiden van het aantal aanbiedingen in de OVGM Goodiebag.
 • 2020 zal uiteraard in het teken staan van het 50 jarig bestaan van de Ondernemersvereniging. Zoals gezegd zullen wij 24 oktober een groot Ondernemers en ondernemend feest organiseren.
 • Verder uitbreiden van de verbindende factoren en activiteiten van de vereniging.
 • Verder uitbreiden van onze communicatie kanalen, middelen en uitingen.
 • Evalueren en herformuleren van de hoofddoelen (2016) van de OVMG.
 • Verdere samenwerking met de MOR.
 • Borgen van de taken van Pro Bussum c.q. borgen van de continuïteit van verstrekking van trekkingsrechtgelden.

Brigitta M.C. Boonacker
Voorzitter

Algemeen jaarverslag 2019 – OVGM (concept)
Tags: