Samen Succesvol Ondernemen februari – nieuwsbrief

Samen Succesvol Ondernemen | Februari

SSO OVGM

Afgelopen dinsdag 11 februari trapten we 2020 weer af met een Samen Succesvol Ondernemen. We werden weer zeer gastvrij ontvangen bij en in Fort C in Muiden. Een ontzettend leuke presentatie van Brand: Being en Bas Holzhaus – beide ondernemers uit Muiden. En hoe mooi is zo’n Samen Succesvol Ondernemen wanneer je na je pitch met een nieuwe opdracht naar huis kan als ondernemer! Een kort filmisch verslag wederom onderaan de nieuwsbrief.

Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op 10 maart aanstaande vanaf 18:30 uur bij Ciryworkspace. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd en zullen zeer binnenkort de uitnodiging met jaarverslag in hun mailbox ontvangen. Gezien het tijdstip van de ALV, heeft de OVGM ervoor gekozen om vooraf aan de ALV een broodje aan te bieden. Dit zal worden verzorgd door 4Lunch. Dan hoeft de ALV niet met een lege maag te worden gevolgd. Daarnaast zal er na de Algemene Ledenvergadering gelegenheid zijn voor een klein borreltje.

Ondernemer in beeld & Ondernemer in het zonnetje

Om de week presenteert een lid van de OVGM zich in ons item “Ondernemer in beeld” of in “Ondernemer in het zonnetje”. Daarvoor kunnen leden zich aanmelden bij secretaris@ondernemersgooisemeren.nl. Maar wij benaderen zelf ook leden. Dat betekent dat je gebeld kan worden door of een e-mail kan ontvangen van de voorzitter of een van onze bestuursleden die deze items maken. En nee het kost je niets (behalve tijd) – dat krijg je voor je lidmaatschap. Benieuwd hoe Ondernemer in Beeld eruit ziet? Kijk dan hier voor een van de laatste in beeld gebrachte ondernemer. Benieuwd hoe  Ondernemer in het Zonnetje eruit ziet? Kijk dan hier voor de laatste Ondernemer in het Zonnetje.

50 jaar Ondernemersvereniging 50 jaar OVGM

Op zaterdag 24 oktober 2020 vieren wij in het Spant! in Bussum dat de OVGM met al zijn voorlopers 50 jaar bestaat. Het beloofd een groots ondernemersfeest te worden. Langzaam aan zal de feestcommissie de komende tijd tipjes van de sluier gaan oplichten. Houd onze website en je e-mailbox in de gaten!

OVGM NL DOet

OVGM gaat voor Pampus

Vrijdag 13 maart a.s. gaan het bestuur met een aantal leden een dagje Samen Werken.  In het kader van NLDoet steken zij de armen uit de mouwen op Pampus. Alle beschikbare plaatsen zijn inmiddels bezet.

Muiden

Het Ontwikkelingsfonds Muiden (OFM) zal worden opgeheven. Er zijn geen inkomsten voor het fonds, waardoor zij geen reden en noodzaak ziet om nog langer voort te bestaan. Ook de Muidertafel, die nauw verbonden is/was met de OFM zal worden opgeheven. MOR en OVGM zullen kijken hoe er eventueel een gezamenlijke pot met geld voor de ondernemers in Muiden gecreëerd kan worden van waaruit gezamenlijk activiteiten ontwikkelde kunnen worden. De MOR heeft het contract m.b.t. de feestverlichting bij de leverancier afgekocht waardoor de feestverlichting nu volledig in eigendom van de MOR is. Tevens heeft de MOR geen financiële verplichtingen meer.

Bussum

Het bestuur van Pro Bussum was opgestapt. In januari bleek ook dat het bestuur van Pro Bussum de stichting zelf had opgeheven en de penningmeester als vereffenaar heeft aangewezen. De OVGM is/was zeer teleurgesteld en ‘not amused’ over deze eenzijdige opheffing. Ook de Stichting Ondernemersfonds Bussum (SOB) was niet gecharmeerd van deze ontwikkeling en actie. Om een heel lang verhaal kort te houden: er heeft een goed gesprek plaats gevonden tussen de vereffenaar van Pro Bussum, het SOB, de OVGM en de gemeente. Daarin is afgesproken dat de vereffenaar van Pro Bussum tot 31 december  2020 actief blijft, waardoor de stichting nog een jaar kan door functioneren, alle ondernemers aanspraak kunnen blijven doen op hun trekkingsrecht gelden en de evenementen coördinator een contract van een jaar kan krijgen. De vereffenaar zal een “denktank”  naast zich krijgen die de vereffenaar én de evenementen coördinator met raad en informatie kan bijstaan. De “denktank” bestaat uit Rob Nieuwenhuis vanuit de OVGM en enkele ondernemers uit het centrum van Bussum – wie dit zijn zal binnenkort bekendgemaakt worden.

Gemeentebreed Citymarketing Bureau

Afgelopen dinsdag 11 februari is het college akkoord gegaan met het idee en plan om een gemeente breed Citymarketing Bureau verder uit te werken.
Het rapport dat ten grondslag ligt aan dit besluit zal de komende dagen/weken kritisch doorgenomen worden door MOR en OVGM. Gezamenlijk zullen zij één visie op dit plan aan de gemeente kenbaar maken. Uiteraard zullen wij de leden van de OVMG en MOR hiervan op de hoogte brengen.

Tot zover een aantal zaken waar het bestuur zich de afgelopen weken mee bezig heeft gehouden en mee bezig gaat houden.

Vakmensen van de toekomst

Het Gooi On Stage organiseert binnenkort twee dagen waarop 900 vmbo jongeren in contact worden gebracht met beroepen in onze regio. De organisatoren zijn hiervoor op zoek naar ondernemers die het leuk vinden om de jongeren een korte blik in de praktijk van hun beroep te geven.

Wat houdt meedoen in?

Tijdens het Beroepenfeest op donderdag 19 maart in de Grote Kerk van Naarden houdt je korte gesprekken met jongeren die geïnteresseerd zijn in je beroep/vak. Op de Doe Dag op donderdag 2 april ontvang je de jongeren die er nog meer over willen weten op je werkplek. Je laat hen daar zien wat het werk concreet inhoudt. De leerlingen moeten een goed beeld krijgen van het beroep. Het mooist is wanneer zij aan de hand van een opdracht echt even kunnen ervaren wat het vak inhoudt.

Wat krijg je ervoor terug?

Het geeft enorm veel voldoening om jongeren te helpen in hun oriëntatie op beroepen. En in sectoren waarin het momenteel moeilijk is om voldoende personeel te vinden, is het een mooie manier om jongeren voor hun vak te interesseren.

Neem je de uitnodiging aan?

Aanmelden of meer informatie vragen kan via een mailtje naar: mail@hetgooionstage.nl t.a.v. projectleider Eleonore de Vette. Klik hier voor meer informatie.

Impressie Samen Succesvol Ondernemen 11 februari 2020


Samen Succesvol Ondernemen februari – nieuwsbrief
Tags: