Locatie ALV gewijzigd!!

Beste lezer,

Door onvoorziene omstandigheden hebben wij naar een andere locatie moeten zoeken voor onze Algemene Leden Vergadering op dinsdag 10 maart, maar gelukkig hebben wij Conceptstore Het Hoofdkantoor bereid gevonden om haar deuren voor ons te openen. De inhoud van de avond blijft hetzelfde: Ontvangst met soep en een broodje (door 4Lunch verzorgd) vanaf 18:30 uur met aansluitend:  

1. Opening
2. Het algemeen jaarverslag over 2019 en de plannen over 2020
3. Het financieel jaarverslag over 2019
4. Decharge van het bestuur
5. Bestuur bezetting – voorstel nieuw algemeen bestuurslid: Daan Gorter.
6. Rondvraag
7. Sluiting

Wilt u meedenken of horen wat de stand van zaken is kom dan vooral langs. Wij zouden het fijn vinden wanneer u ook meedenkt met het bestuur.
 
Wij hopen u te mogen treffen vanaf 18:30 uur bij Het Hoofdkantoor, Herenstraat 24 in Bussum.

Brigitta Boonacker
Voorzitter
Locatie ALV gewijzigd!!