Brengen en halen

Pro Bussum

Onlangs hebben Rob Nieuwenhuis en de voorzitter van de OVGM een goed gesprek gehad met Bas Voogd (penningmeester van Pro Bussum), Paul de Wit (voorzitter van de  Stichting Ondernemersfonds Bussum (SOB)), Sjoerd Riedstra (SOB) en Gulay van Bijleveld van de gemeente.  Dit was een goed en vooral pragmatisch overleg. Aanleiding was het nogal drastische besluit van het bestuur van Pro Bussum om niet alleen zelf op te stappen, maar naar in januari bleek, ook de Stichting  zelf per 17 december 2019 op te heffen. Hiermee verkeert de Stichting in liquidatiefase en is Bas Voogd (penningmeester) als vereffenaar aangesteld. Praktisch gezien houdt dit in dat Bas zonder verder bestuur de financiële zaken van Pro Bussum dient af te handelen.

Na ons gesprek is besloten dat Bas tot en met 31 december 2020 als vereffenaar aanblijft. Er is bedongen dat naast Bas een groep adviseurs komt te staan die op inhoud Ellen Hazenberg, de evenementen coördinator,  ondersteunen en desgewenst met raad en daad Bas kunnen bijstaan.
Deze adviseursgroep zal bestaan uit Rob Nieuwenhuis namens de OVGM en Rob Bos, Trevor Klawer en Angele Duijnstee.   De voornaamste taak van de adviseurs groep zal zijn om Ellen, die nu ook gewoon een overeenkomst van een jaar krijgt/heeft gekregen, met raad en daad te ondersteunen en desgewenst aan te sturen.

Brengen en halen

OVGM GoodieBag

Regelmatig krijgen wij de vraag “wat kan die ondernemersvereniging voor mij betekenen?” Uiteraard, zou ik bijna willen zeggen, vinden wij als bestuur dat de OVGM veel voor de ondernemers in en uit Gooise Meren kan betekenen.  Toch willen wij daar iets bij benadrukken. Onder het motto “Je moet eerst zelf iets brengen om daarna te kunnen halen” vragen wij wel wat van onze leden.  We vragen inhoudelijke input en deelname aan activiteiten. Zonder dát kunnen wij als bestuur natuurlijk niets. Kortom kom zelf wat brengen: stop een leuke aanbieding in de Goodiebag, kom langs bij de SSO’s, stel je vragen als je die hebt aan het bestuur, lever een reactie op de inhoudelijke stukken en je zult zien, dan krijg je van alles terug!  Een uitgebreid netwerk, nieuwe opdrachten. Op de laatste SSO heeft een pitch van nog geen 2 minuten geleid tot 2 opdrachten. Zo werkt dat dus! Dus lieve leden: jullie zijn zelf ook aan zet – zonder jullie zijn wij (bestuur) niets.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

ALV 2020 OVGM

De Algemene Leden Vergadering van a.s. dinsdag 10 maart is door onvoorziene omstandigheden verplaatst naar Het Hoofdkantoor in Bussum.
Vanaf 18.30 uur word je ontvangen met soep en een broodje (verzorgd door 4lunch), met aansluitend de ALV. De leden hebben de uitnodiging en bijbehorende stukken in de mail ontvangen. Heb je hem niet gekregen? Mail dan even naar onze secretaris Christa: secretaris@ondernemersgooisemeren.nl

Ik hoop jullie dinsdag 10 maart allemaal te mogen ontmoeten!

Brigitta Boonacker

Brengen en halen
Tags: