Corona nieuwsflits

Afgelopen vrijdag 20 maart is ons Corona Loket de lucht ingegaan. Sindsdien hebben we ruim 20 vagen binnen gekregen en beantwoord.

Wij hebben bijna dagelijks contact met de gemeente. Daarin houden we samen de vinger aan de pols over de vragen die voorbijkomen. Tevens hebben wij het dringende verzoek bij de gemeente Gooise Meren neergelegd om niet alleen uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingen te geven maar ook serieus te overwegen een kwartaal van (een deel) van de gemeentelijke belastingen kwijt te schelden.

Het grootste probleem bij alle regelingen die aangekondigd zijn is dat nog geen enkele regeling operationeel is. Dat geeft veel onrust merken wij.

De Tozo regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) wordt voor o.a. de gemeente Gooise Meren uitgevoerd door het zelfstandigen loket van de gemeente Hilversum. Daar kan wel al een aanvraag ingediend worden. De aanvraag verloopt nu via de bestaande Bbz regeling formulieren. Grote nadeel daarvan is dat er heel veel gegevens ingevuld moeten worden die voor de Tozo regeling niet van toepassing zijn. Wij hebben bij de gemeente aangegeven dat dit zeer onhandig is, maar tevens ondernemers daarmee veel onnodige privacy gevoelige gegevens over moeten dragen aan dit loket. De gemeente heeft toegezegd hierover met het zelfstandigen loket in contact te treden.

Dagelijks houden wij onze website teksten bij om de informatie t.a.v. de regelingen rondom deze Corona Crisis up-to-date te houden.

Rest mij alle ondernemers veel sterkte toe te wensen in deze bizarre tijd. Schroom niet met je vragen een mail te sturen naar coronaloket@ondernemersgooisemeren.nl

Zorg goed voor elkaar!

Vriendelijke groet,
Brigitta Boonacker
Voorzitter

Corona nieuwsflits
Tags: