Zomers reces

Samen Succesvol Ondernemen

We gaan weer van start met onze Samen Succesvol Ondernemen events. Uiteraard onder het voorbehoud dat de regelgeving rondom de Corona dit toelaat. De planning is dat wij dinsdag 8 september a.s. bij de Brasserie Herengracht in Muiden onze SSO’s weer aftrappen. Uiteraard iets aangepast – hoe precies, dat werken we nog uit. Wél zullen we met een vooraanmelding gaan werken. Alle leden krijgen tjidig de uitnodiging in hun mailbox.

De inhoud? We zullen terugblikken op de afgelopen maanden en vooral vooruit gaan kijken hoe verder.

Mobiliteitsplan Gooise Meren

Op dit moment van schrijven formulieren alle ondernemersverenigingen van Gooise Meren hun reactie op het concept Mobiliteitsplan wat de gemeente opgesteld heeft. Het mooie hieraan is dat voor het eerst in de geschiedenis de voorzitters van alle ondernemersverenigingen van Gooise Meren hierover overleg met elkaar gehad hebben.
OVNV (Ondernemersvereniging Naarden Vesting, MOR (Muidense Ondernemers Raad), FIN Gooise Meren en OVGM zijn het allen over hetzelfde eens: in het concept mobiliteitsplan is het ondernemersbelang in het geheel niet terug te vinden. En dat is ernstig vinden zij. Te meer daar alle centra van de kernen van Gooise Meren een duidelijke economische belang hebben.  Naast een algemene gezamenlijke reactie zal er ook kern specifiek gereageerd worden. Zodra de inhoudelijke reactie klaar is zullen wij hem hier plaatsen.

Vlietlaan Bussum

Het project renovatie Vlietlaan in Bussum is qua inspraak en participatie in volle gang. Zijn wij daar blij mee? Ja en nee.

Verkeerd voorgesorteerd …

Ja, omdat er volop en hard gewerkt wordt. Nee, omdat we totaal niet blij zijn met de eerste keuzes die gemaakt zijn op wethouder niveau. Er waren vanuit de participatie rondes drie ontwikkel modellen geformuleerd. Laat nu gekozen zijn voor het model waar de gezamenlijke ondernemers werkelijk helemaal niets mee kunnen. Een teruggang van 82 naar krap 50 parkeerplaatsen, inleveren van laad en los ruimtes om maar 2 voorbeelden te noemen. Het project lijkt voorgesorteerd te staan in het verkeerde vak. Iedere keuze die hierna gemaakt wordt zal niet leiden tot het gewenste resultaat: handhaving van het huidige aantal parkeerplaatsen en handhaving van tweerichtingsverkeer in de Vlietlaan.
Kortom wij zijn “nog amused”. De Vlietlaan is een belangrijke economische toegangspoort tot en voor het centrum van Bussum. Hoe kan het economisch belang dan zo van tafel zijn geschoven? Dit is besproken met diverse partijen in het Centrum Management Overleg Bussum. Uitkomst: er komt op korte termijn een gesprek met de OVGM als vertegenwoordiger van de ondernemers, de projectleider en de portefeuillehouder – de wethouder. Afhankelijk van de uitkomsten van dit gesprek bepalen wij onze verdere strategie. … Wordt vervolgd.

50 jaar OVGM – save the date

Eind oktober hadden wij een groot event gepland in ’t Spant in Bussum: 50 jaar OVGM. Door de Corona crisis kunnen wij de financiën van dit event niet op orde krijgen. In overleg met het ’t Spant is besloten ons jubileumfeest te verplaatsen naar zaterdag 30 oktober 2021. Dus geen groot feest bij de aanvang van ons jubileum, maar één om ons jubileum jaar af te sluiten.

Zomerreces

Na een zeer intensief en bijzonder eerste half jaar van 2020 start aan het einde van deze week de zomervakantie. Als bestuur hebben we drukke rare tijden achter de rug. We gaan even op een welverdiend 6 weeks zomerreces. Half augustus zijn wij weer, uitgerust en wel, terug aan het ondernemersverenigingen front.

Wij wensen iedereen in alle opzichten een mooie zomer toe.
Stay safe en zorg goed voor elkaar en tot 8 september!

Brigitta Boonacker
Voorzitter

Zomers reces
Tags: