Samen bouwen – wonen in Noord Holland

De provincie Noord Holland heeft ons verzocht onderstaande informatie en nieuwsbrief kenbaar te maken onder ondernemers en belangstellenden in de bouwsector.

De provincie werkt samen met gemeenten, woningcorporaties en de bouwsector aan voldoende betaalbare woningen, voor iedereen. Tot 2040 worden in Noord Holland ongeveer 230.000 nieuwe woningen gebouwd. Deze woningen moeten duurzaam en goed bereikbaar zijn.

 • Cees Loggen en MRA: Minister moet ons nú laten bouwen.
  Gedeputeerde Cees Loggen en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) luiden de noodklok over de woningnood.
  Ze roepen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) op om het probleem nog deze kabinetsperiode aan te pakken.
  Lees verder
 • Nieuwe omgevingsverordening moet woningbouw mogelijk maken én landschap beschermen.
  Gedeputeerde Staten hebben de Omgevingsverordening NH2020 vastgesteld met daarin nieuwe regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.
  De provincie wil ontwikkelingen als woningbouw mogelijk maken en het waardevolle Noord-Hollandse landschap beschermen.
  Lees verder
 • Provincie zet bouwambassadeur in om woningbouw te versnellen.
  De provincie wil dat er snel, meer betaalbare woningen komen. Om te zorgen dat er vlotter gebouwd kan worden, is Lex Brans benoemd als bouwambassadeur.Zijn belangrijkste instrumenten om dat voor elkaar te krijgen zijn overleg en ondersteuning. Dat betekent: gesprekken voeren met gemeenten en ontwikkelaars en hulp bieden bij complexe processen. Maar de bouw van woningen kan óók worden versneld door meer innovatie in de bouwsector zelf. Dat zegt Brans in een vraaggesprek met Het Parool. Hier leest u het vraaggesprek
 • Stappenplan geluidsbewust bouwen in schipholregio.
  Recent onderzoek laat zien dat de inrichting van de gebouwde omgeving invloed heeft op vliegtuiggeluid.De resultaten van dit onderzoek (promotieonderzoek van Martijn Lugten, Universiteit Cambridge, 2019) worden nu vertaald in een handzaam stappenplan met een set ontwerpprincipes. Voor wie hier meer van wil weten is er op 8 oktober is een digitale kennissessie over geluidsbewust bouwen rondom Schiphol met een toelichting en paneldiscussie. Het stappenplan is vanaf dan voor iedereen beschikbaar via de website van de provincie. Aanmelden kan hier

Bouwen en stikstof

 • Bouw woningen door aangepaste beleidsregel stikstof.
  Deze zomer zijn de eerste bouwaanvragen vergund door de aanpassing van de beleidsregel stikstof over intern salderen na sloop.
  De provincie verwacht dat deze regeling nog vaker wordt kan worden ingezet. Bij intern salderen kunnen vergunningaanvragers de stikstofneerslag binnen hun project compenseren. Eerder was dit niet mogelijk na sloop, met de aangepaste beleidsregel is dat wel mogelijk.
 • Ruim 6900 woningen door snelheidsverlaging.
  12 woningbouwplannen in Noord-Holland die aangemeld waren voor het stikstofregistratiesysteem krijgen een natuurvergunning. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor de bouw van 6916 woningen in Noord-Holland. Het Rijk neemt  verschillende maatregelen om de uitstoot van stikstof af te laten nemen. Eén van de maatregelen is de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km per uur. De stikstofruimte die daardoor vrijkomt, is opgenomen in het stikstofregistratiesysteem. De afgelopen maanden konden gemeenten in heel Nederland woningbouwprojecten aandragen voor stikstofruimte.
 • Werksessie stikstofvrij bouwen.
  Op 28 september is de werksessie stikstofvrij (en circulair) bouwen van 12.00-17.00 uur in Hoofddorp.Tijdens deze bijeenkomstwordt er ingezoomd op de mogelijkheden voor stikstofvrij bouwen in bouwmethodieken, logistiek en de gebruiksfase. Inspirerende praktijkvoorbeelden komen aan de orde en impactberekeningen die laten zien welke reducties te behalen zijn. Ook wordt ingegaan op de rol die gemeenten kunnen aannemen om stikstofvrij bouwen te stimuleren. Interesse?
  Aanmelden kan hier
 • Provincie maakt woningbouwgegevens toegankelijk.
  De provincie Noord-Holland lanceerde de zomer het Dashboard Wonen. Met dit dashboard zijn actuele gegevens over woningbouw op gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveau overzichtelijk te raadplegen.
  Lees verder
 • Onderzoek naar slim parkeerbeleid.
  Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig.
  De ruimte die dan vrijkomt, kan gebruikt worden om meer woningen te bouwen of om de openbare ruimte op een groene manier in te richten. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie. De resultaten bieden gemeenten handvatten voor hun planvorming en zijn onderwerp van het gesprek over de regionale woonakkoorden.
  Lees verder
 • Ontwikkeling OV-knooppunten.
  Samen met gemeenten en diverse andere partijen, werkt de provincie aan de ontwikkeling van OV-knooppunten. Door deze in te richten met meer woningen, bedrijven en voorzieningen én door het faciliteren van deur-tot-deur reizen, verkorten reistijden en vermindert de toename van files en CO2-uitstoot.
  Daarnaast worden stations op het snijvlak van stad en land (buitenpoorten) ingericht als startpunt om de natuur in te gaan. Recent is het handboek buitenpoorten beschikbaar. Dit helpt overheden, vervoerders, natuurorganisaties en lokale ondernemers bij de inrichting van hun buitenpoort-station.
  Meer informatie OV Knooppunten
 • Terugblik: Kennisfestival over warmtetransitie in gebouwde omgeving.
  Begin september was er een kennisfestival met het centrale thema ‘hoe komen we van de kant met de warmtetransitie in de gebouwde omgeving’.
  Tijdens verschillende sessies spraken geïnteresseerden en experts over de nieuwe warmtewet, de samenwerking met stakeholders en het benutten van koppelkansen. Vragen als ‘waar begin ik in mijn gemeente’ en ‘hoe kom ik van de kant met een wijkaanpak’ kwamen aan de orde. Ook hoorden we in een digitale sessie met Diederik Samsom hoe de green deal de warmtetransitie in Europa moet versnellen en welke uitdagingen er zijn.
  Meer informatie of terugkijken van de sessies (eind september), kijk hier.
 • Zuid-Kennemerland/IJmond bespreekt woonopgaven in online conferentie.
  Alle regio’s maken dit jaar in de woonakkoorden nieuwe regionale afspraken over wonen.
  In de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond hebben de regiogemeenten begin september gekozen om de thema’s die daar spelen in verschillende digitale sessies met overheden, marktpartijen, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en bewoners te bespreken. De ideeën en suggesties uit deze sessies zijn input voor het woonakkoord.
  Lees meer.
 • Belangrijke data
  28 september Symposium stikstofvrij bouwen
  5 oktober       PS vergaderen over Omgevingsverordening NH2020
  8 oktober       Kennisbijeenkomst geluidsadaptief bouwen

Lees hier de originele nieuwsbrief van de Provincie

Samen bouwen – wonen in Noord Holland
Tags: