Gooise Meren Marketing

Mag ik aan jullie voorstellen: de stichting Gooise Meren Marketing!

Wat gaat deze stichting doen?

Deze Stichting gaat zich o.a. het rijke aanbod van Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg beter op de kaart zetten. De Stichting gaat ook enkele functionarissen aansturen. Zeer binnenkort zullen op de gemeente pagina van het Bussums, Naarder en Muidernieuws de vacatures voor deze functionarissen verschijnen. O.a. de voor Bussum bekende functie van evenementen coördinator zal daar, met een iets andere inhoud, onderdeel van zijn. De functies van dorpsmanager (Bussum), stadspromotor (Naarden en Muiden) zullen ook, met een andere naam en inhoud hierin terug te vinden zijn.

Wie zitten er in het bestuur van de Stichting Gooise Meren Marketing?

Wij, in de persoon van de voorzitter van de OVGM, zijn zeer nauw betrokken geweest bij de selectie van alle bestuursleden. Samen met Joop van Dort zat Brigitta in de sollicitatie commissie die uiteindelijk de aspirant bestuursleden voorgesteld heeft aan het college.

Roadshow

Het bestuur van de Stichting Gooise Meren Marketing gaat zich inzetten voor de ondernemers en inwoners van Gooise Meren. Het bestuur wil zo snel mogelijk van de ondernemers en inwoners horen wat ze van de nieuwe organisatie verwachten. Het bestuur plant een roadshow waarbij ze langsgaan bij bijvoorbeeld de ondernemersverenigingen, dorpsraden en in Bussum bv het straatmanagersoverleg.

Reikhalzend en met het volste vertrouwen kijken wij uit naar de samenwerking met dit bestuur.
De OVGM zal er ook nu weer zorg voor dragen dat  de belangen van de ondernemers goed geborgd zullen worden in alle afspraken en convenanten. Hieronder valt ook het borgen van de juiste besteding van de reclamebelastinggelden in Bussum.

Gooise Meren Marketing