Politieke update & Lagerhuisdebat

Foto credits – NH Nieuws

Vonk

Helaas hebben de gemeentelijke politici het ondernemersbelang niet altijd goed voor ogen. Sterker, het wordt nogal eens vergeten. Het kost ons, de ondernemersvereniging, dan ook veel tijd en energie om iedere keer weer dat belang over het politieke voetlicht te brengen.
Zoals menigeen in de krant heeft kunnen lezen hebben wij in december een open brief aan de raad gestuurd waarin alle partijen werden opgeroepen niet langer te praten maar eindelijk eens te gaan doen. Te lang is er niets gebeurd, met name in het centrum van Bussum.
De discussie over de toekomst van het Vonk gebouw in Bussum is voorlopig afgerond. Met aangrenzende zekerheid kunnen we verwachten dat het Vonk gebouw op de kop van de Nassaulaan in Bussum behouden blijft, de gemeente op zoek gaat naar een ondernemer die dat voor hen wil renoveren (de gemeente is eigenaar maar heeft niet voldoende financiële middelen om het pand te renoveren) en vervolgens voor een kleine 25 jaar “gratis” mag exploiteren. Ook hierover heeft de OVGM een brief in het voortraject van de raadsvergaderingen naar de raad gezonden. De OVGM is van mening dat er met een (duurzame) visie naar het hele gebied gekeken moet worden en niet alleen naar het gebouw.  Heel kort samengevat komt dit volgens de OVGM er op neer dat sloop van het Vonk gebouw een veel betere en duurzamere optie is dan behoud. De brief met de gehele motivatie is hier in te lezen.

De Olmengarage

Onlangs is er een politieke avond gehouden over de toekomst van De Olmengarage in Bussum. Deze is sterk verouderd en is aan renovatie dan wel sloop/nieuwbouw toe. De OVGM heeft ingesproken op de politieke avond, welke als onderwerp had het toekennen van onderzoekskrediet.
De OVGM heeft op deze avond zijn grote zorgen uitgesproken over periode van renovatie/sloop/nieuwbouw. Op dat moment is er sprake van een verlies van 240 parkeerplaatsen voor het centrum van Bussum gedurende het gehele project. 240 parkeerplaatsen die niet zomaar elders zijn te vinden. En ook al worden die elders gevonden, mensen gaan niet met een volle boodschappenwagen van de AH dan wel JUMBO door het centrum lopen richting hun auto. De OVGM voorziet grote problemen en vraagt op voorhand hiervoor aandacht.
Tevens vroegen wij aandacht voor de snelheid en volgordelijkheid van de vele grote projecten die nog moeten volgen – Veldweg, Veerstraat, Julianaplein, Scapinoterrein, Marienburg, Vonkgebouw en dus De Olmengarage. Kortom het hele centrum van Bussum staat op de nominatie voor renovatie. Rustig aan project voor project duurt te lang (jaren), maar tegelijk deze projecten afhandelen is helemaal de doodsteek voor de levendigheid en bedrijvigheid in het centrum. Wij hopen dan ook dat een nieuw college snel doorpakt van het ene naar het andere project maar vooraf goed en samen met de ondernemers kijkt welke volgorde er gekozen wordt in de uitvoer van projecten.

Lagerhuisdebat

Qua politiek staan natuurlijk ook de gemeenteraadsverkiezingen in maart op de agenda. Traditie getrouw organiseert de OVGM weer het Lagerhuisdebat. In principe gaan we dit live houden in het Spant. Mocht dit onverhoopt toch niet mogelijk zijn dan zullen we dit op dezelfde datum en hetzelfde tijdstip online houden. Het debat zal ook nu weer geleid worden door Gijs Weenink.
Alle politieke partijen van Gooise Meren zijn uitgenodigd. Graag nodigen we ook alle ondernemers uit om te komen en eventueel mee te doen in het debat. Want dat is het mooie van het Lagerhuisdebat: iedereen kan en mag meedoen.


Datum: 1 maart
Locatie: Spant Bussum
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Einde: uiterlijk 22.00 uur.

Aanmelden voor het Lagerhuisdebat kan hier

Voor de agenda

  • Dinsdag 1 maart             : Lagerhuisdebat – gemeenteraadsverkiezingen 2022 – onder leiding van Gijs Weenink. Locatie: Spant Bussum. Aanvang 20.00 uur. Meld je hier aan.
  • Dinsdag 29 maart          : Algemene Ledenvergadering – online – tijdstip en link in de uitnodiging welke alle leden toegestuurd krijgen.
  • Dinsdag 12 april             : Samen Succesvol Ondernemen. Aanvang 17.15 uur. We trappen af met de workshop LinkedIn gebruik met Dolf Kos. Locatie volgt

Politieke update & Lagerhuisdebat
Tags: