Een unaniem “ja” voor extra budget voor het centrum van Bussum.

Politiek in het theater – theater in de politiek

Fotocredits Fred Blaas Fotografie

Dinsdagavond 1 maart vond het traditionele Lagerhuisdebat plaats georganiseerd door de Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM) in het Spant in Bussum.
Naast ondernemers en inwoners die de economie van Gooise Meren een warm hart toedragen, waren alle politieke partijen aanwezig. Door het debat volgens de richtlijnen van het Engelse Lagerhuis te leiden konden alle aanwezigen deelnemen – waar ook, op enkele uitzonderingen na – goed gebruik van werd gemaakt. Aan de hand van 15 stellingen debatteerden de ruim 60 aanwezigen onder leiding van Gijs Weenink van de Debatacademie er lustig op los.  Regelmatig klonk het befaamde “Order, order, order in the house” en ook de “Boe’s” en het ”Hear Hear” werd vol overgave door iedereen gebruikt.

Eensluidende reacties achteraf, van alle deelnemers: “een bijzonder geslaagde en leuke avond”, “heerlijk om elkaar weer zo te kunnen treffen”, “wat geweldig zo’n openbaar debat” en de meest gehoorde “kunnen jullie ( de OVGM , red.) dit niet over twee jaar nog een keer organiseren in plaats van pas over vier jaar.” Dat laatste pakt de OVGM dan ook zeker op.

In het debat waren de standpunten verder niet eensluidend – hoewel de voor- en tegenstanders van verschillende stellingen soms uiterst verrassend waren: diverse malen zaten ondernemers en politiek recht tegenover elkaar in het Lagerhuis. Wat betekent dat de politiek en de aanwezige ondernemers op vele stellingen een precies tegenovergesteld standpunt innamen. En dat is misschien nog wel de meest verrassende conclusie. Helemaal daar in de voorafgaande voorstelronde meerder partijen zich profileerde als dé partij voor ondernemend Gooise Meren. “Het doet je op zijn minst afvragen of de politieke partijen wel weten wat er écht speelt in het gebied van ondernemen in Gooise Meren”. Of zoals een ondernemer/bezoeker achteraf stelde “De politiek staat mijlenver van de inwoners en ondernemers”.

Fotocredits: Fred Blaas Fotografie

Het vooraf meest gehoorde verkiezingspunt, waar partijen mee aangaven hoe zij het ondernemen in Gooise Meren wilden stimuleren was “het tegengaan van de regeldruk”. Op de vraag welke regels dan en hoe zij dat wilden realiseren had geen enkele partij een concreet antwoord. Naar de mening van de ondernemersvereniging is het misschien ook wel het meest vreemde punt van partijen: juist de politiek is verantwoordelijk voor alle regeltjes die er zijn, maar roepen bij iedere verkiezing zelf dat zij de regeldruk wil verminderen.

Gedebatteerd werd o.a. over wel of niet autoluwe kernen in heel Gooise Meren, het wel of niet verlagen van de toeristen belasting – opmerkelijk was dat de meerderheid niet op de hoogte was van de hoogte van de toeristenbelasting, laat staan wat de totale opbrengsten zijn. Toch is een mening snel gevormd bleek.  
Hetzelfde bleek rondom het debat over de reclamebelasting: het overgrote deel van de aanwezige politici wist niet wat de reclamebelasting inhield en waar deze toe dient. Maar ook hier gold, het standpunt werd snel ingenomen én geuit.

Voor de aanwezige ondernemers uit Bussum viel ook nog een mooie verkiezingsbelofte te bespeuren. Op de stelling “Er moet extra budget worden vrijgemaakt om het centrum van Bussum versnelt te renoveren en vergroenen” werd door alle partijen volmondig ingestemd, waardoor er niet eens een debat hoefde plaats te vinden. De aanwezige ondernemers waren blij verrast. “Een standpunt waar we alle partijen dan ook zeker aan gaan houden de komende periode.”, aldus de voorzitter van de ondernemersvereniging.

Fotocredits: Fred Blaas Fotografie

Diezelfde voorzitter sloot de avond af met de oproep aan alle partijen om het economisch belang – ondanks de mooie woorden bij aanvang – echt een veel groter gewicht in de politieke schaal te laten leggen en zich te verdiepen in onderwerpen. Het verleden heeft uitgewezen dat het namelijk, in weerwil van alle toezeggingen, niet het geval is.

De avond werd afgesloten met een drankje in de catacomben van het Spant waar nog lang en gezellig werd door gediscussieerd. 

(Het Lagerhuisdebat in beeld is hier te vinden)

Een unaniem “ja” voor extra budget voor het centrum van Bussum.
Tags: