Zomaar een dag met en van de voorzitter ….

Gesprek met Jacco Vonhof – voorzitter MKB Nederland

De bestuurders van de grotere bedrijvenverenigingen in Gooi,  Eemland en Vechtstreek werden door MKB Nederland, Hans Bakker coördinator lokale lobby, uitgenodigd voor een gesprek met de voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhof. Door corona is dat gesprek diverse malen uitgesteld. Het gesprek vond uiteindelijk plaats op donderdag 17 maart 2022. Uit onze regio waren alleen ik (Brigitta Boonacker) en Joop van Dort aanwezig. Dat is natuurlijk best verontrustend. Een dergelijke uitnodiging om in een klein  groepje te praten met toch onze vertegenwoordiger in Den Haag, krijg je niet vaak. Nu het gesprek ook nog plaatsvond in het werkelijk iconische AFAS hoofdkantoor in Leusden, hadden naar de visie van Joop en mij iedereen die uitnodiging moeten oppakken, maar dat terzijde.

Jacco is een ex glazenwasser uit Zwolle die een mooi schoonmaakbedrijf heeft opgezet. Hij is nu ruim twee jaar voorzitter van MKB Nederland. Hij is regelmatig te zien,  hij is veel op televisie en hij trekt er heel hard aan. Minder afstandelijk dan VNO-NCW, benaderbaar en normaal taalgebruik en dus een waardig vertegenwoordiger van het midden en kleinbedrijf.

Duidelijk is dat de verenigingen en de twee federaties in Eemland en de Gooi en Vechtstreek kampen met de zelfde problemen. Onvoldoende ruimte op bedrijventerreinen, weinig aandacht en daadkracht uit de politiek en een vaak tekortschietend ambtenarencorps. Ook van de provincie wordt vaak meer last dan hulp ondervonden. Er zijn wel veel contacten met wethouders en ambtenaren maar minder met de raadsleden. Wat dat betreft hebben jullie aan Joop en mij wel de uitzondering te pakken, want wij hebben vrij intensieve contacten met de gekozen politici.

Een ander probleem is het teruglopen van het ledental en daarmee de inkomsten bij bijna alle ondernemersverenigingen. Wij zijn daar echt dé uitzondering op. Het is namelijk een landelijke tendens dat ondernemersverenigingen leeg lopen en geen nieuwe leden krijgen. Hulde dus voor onszelf!  Ook het gebrek aan echte betrokkenheid bij het behartigen van de belangen, is overal voelbaar. Tot slot is het ook overal bijna onmogelijk om jeugdige ondernemers te bereiken. Iedereen is op zoek naar verjonging maar dat blijkt tot nu toe, ondanks initiatieven, te lastig. Ook daarin zijn wij denk ik een uitzondering op de regel – wij zijn er echt op een andere manier mee bezig.

Jacco herkende dit alles. Dit haalt hij op in heel Nederland. Leden van MKB Nederland zijn met name branche organisaties en die hebben iets andere problemen. Hij spreekt graag met de bedrijvenverenigingen want dat voelt toch als ophalen van nieuws uit de echte achterban. MKB heeft de contributie structuur aangepast zodat wij als bedrijvenverenigingen geen contributie meer betalen. MKB haalt informatie bij ons op en wil in ruil daarvoor graag gevraagd en ongevraagd advies geven en voor ons lobbyen. Gevraagd wordt bijvoorbeeld de verkiezing van de meest ondernemingsvriendelijke gemeente van Nederland te ondersteunen en notities met eisen en suggesties van MKB Nederlanden te adopteren en te gebruiken bij onze eigen belangenbehartiging. Over de positie van MKB Nederland komt de korte en heldere presentatie nog naar ons toe. Een zeer goede ontwikkeling en voor ons als ondernemersvereniging dé mogelijkheid om via MKB Nederland signalen naar Den Haag te krijgen.

Na een goede lunch in een voortreffelijke eetzaal konden Joop en ik naar huis. Onderweg hebben we de verkiezingsuitslag kunnen doornemen en hebben we kunnen filosoferen over de te vormen coalitie in Gooise Meren. We kijken terug op een nuttige en plezierige bijeenkomst.

De Groene Poort – Crailo

Daarna hebben wij ons ’s middags bij de klankbordgroep over het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein op Crailo vervoegd. Ook was daar Kim van Kampen vanuit het Hilversumse aanwezig. Op deze bijeenkomst hebben wij – de 3 voorzitters – de aanwezige ambtenaren, projectontwikkelaars en architecten meerdere malen op het hart gedrukt dat het van uitermate groot belang is dat er niet alleen nieuwe ondernemers worden aangetrokken maar dat er ook gekeken wordt naar ondernemers die in de bestaande kernen klem zitten, willen groeien dan wel verhuizen, maar dat niet kunnen. Het is te erg dat in, in ieder geval Gooise Meren, de werkgelegenheid alleen maar terugloopt.  
Ik zal binnenkort wat meer over de bedrijfsplannen op Crailo schrijven/vertellen. Een zeer ambitieus project dat het als doelstelling heeft circulair en energie positief te zijn – als eerste in Nederland.
Leuk om over mee te kunnen denken.

Al met al een dag lang ondernemersvereniging. Leerzaam. Leuk. En weer een uitbreiding van het netwerk.
Met dank aan Joop van Dort voor de tekstuele bijdragen.

Zomaar een dag met en van de voorzitter ….
Tags: