Corona – Gemeentelijke regelingen

Mocht al deze informatie toch je vragen niet beantwoorden of is jouw situatie niet goed te vangen in een van deze regelingen?
Stuur je vraag of verhaal dan naar coronaloket@ondernemersgooisemeren.nl . Wij zullen zo snel als mogelijk antwoorden.

Regelingen Gemeente Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren staat ook in deze bijzondere tijden voor de ondernemers klaar. Heb je vragen of maak je je zorgen over de situatie, heb je ergens hulp bij nodig of heb je een geweldig idee waarmee je als ondernemer(s) deze crisis kunt overleven? Dan kan je contact met de gemeente opnemen. Samen met jou kijken ze dan naar een maatwerkoplossing.

De gemeente is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 035 207 00 00. Ook kan je rechtstreeks contact opnemen met de medewerkers van het Economische team:

Voor zover nu bekend zijn de volgende regelingen bij en door de gemeente Gooise Meren getroffen:


Uitstel betaling gemeente belastingen

Ondernemers uit Gooise Meren kunnen uitstel krijgen van de betaaltermijn van de gemeente belastingen. Deze uitstel geldt voor een periode van 3 maanden.

Wil je uitstel aanvragen? Dat kan door een e-mail of een brief te sturen naar de afdeling Belastingen. De adres gegevens zijn:

Vermeld in je aanvraag de volgende gegevens:

 • naw (naam – adres – woonplaats) gegevens
 • aanslagnummer
 • telefoonnummer

Alle aanvragen van ondernemers worden in principe gehonoreerd. Je kunt binnen 14 dagen antwoord verwachten. Voor eventuele vragen kan je bellen met de afdeling Belastingen: 035 2070000


Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

uitvoeringsorgaan: gemeente

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis.

Wat houdt de regeling in?

Met deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers maximaal 1.500 euro netto per maand ontvangen. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 • daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De tijdelijke regeling houdt het volgende in:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden.
 • Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal 1.500 euro netto per maand.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente.
 • De maximale looptijd van een lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.
 • Het bedrijfskapitaal mag niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren.
 • Per huishouden kan maximaal 1 keer een uitkering en/of bedrijfskapitaal worden toegekend.

De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.

Wat zijn de voorwaarden?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen dus niet in aanmerking.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Is vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Ondernemers die gestart zijn na 1 januari 2020 en geen inkomen hebben, of onder de bijstandsnorm, kunnen een beroep doen op reguliere bijstand.
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
 • Inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum.

Hoe doe ik een aanvraag?

Ondersteuning kun je aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en wordt uitgevoerd door gemeenten. Daar kun je dus terecht voor je aanvraag. Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar je bedrijf is gevestigd.

Wie nog enige ontvangsten/inkomsten hebben, wordt verzocht nog even te wachten met de aanvraag. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen.

Voor de gemeente Gooise Meren wordt de regeling uitgevoerd door de gemeente Hilversum. U kunt daar uw aanvraag indienen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar zelfstandigenloket@hilversum.nl

Wat heb je nodig?

Voor de aanvraag komt een digitaal formulier beschikbaar. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met kopieën van je identificatiebewijs (rijbewijs voldoet niet), bankafschriften, de bestaande beschikkingen, brieven en informatie over huishoudenssamenstelling. De gemeente haalt zelf gegevens op uit het KVK Handelsregister (uittreksel). Gemeenten hebben de behandeling soms uitbesteed aan een samenwerkingsverband of (grotere) buurgemeente. Voor de gemeente Gooise Meren wordt de regeling uitgevoerd door de gemeente Hilversum. U kunt daar uw aanvraag indienen.

Gemeente Gooise Meren

Voor de aanvraag wordt nu nog het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt. Hier kan je een aanvraagformulier invullen en digitaal indienen (met DigiD). Je hebt geen eHerkenning nodig om dit formulier in te kunnen vullen.
Je aanvraag dient o.a. te zijn voorzien van een uittreksel van het Handelsregister van KVK, kopieën van je identificatiebewijs, bankafschriften en eventueel bestaande beschikkingen en brieven. Op dit moment geeft het loket van de gemeente Hilversum aan overladen te worden met aanvragen en begrip te hebben voor het feit dat niet direct op iedere aanvraag gereageerd kan worden.

Meer informatie

Meer informatie vind je op Ondernemersplein.kvk.nl: Extra Bbz-ondersteuning voor zzp’ers (Tozo).

(laatst bijgewerkt: 27-3-2020)