Corona – Landelijke regelingen

Mocht al deze informatie toch je vragen niet beantwoorden of is jouw situatie niet goed te vangen in een van deze regelingen?
Stuur je vraag of verhaal dan naar coronaloket@ondernemersgooisemeren.nl . Wij zullen zo snel als mogelijk antwoorden.

Landelijke regelingen

Bron: Kamer van Koophandel

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn. Onderstaand staan alle mogelijkheden.
Mocht je daar niet uitkomen, of willen kijken of je alle mogelijkheden hebt benut, doe dan hier de KvK Corona regelingen check. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.

DOE HIER DE CORONA REGELINGEN CHECK

Download hier de pdf met de Corona regelingen check in het kort.

Financiële tegemoetkoming

Financierings- en/of kredietregelingen

Belastingmaatregelen

Sector- en branchespecifieke regelingen

Overig


Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Voor werkgevers met werknemers – uitvoeringsorgaan: UWV

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Doel is zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook oproepkrachten, uitzendwerkers en payrollmedewerkers vallen onder de NOW.

Voor wie is de regeling bedoeld?

Deze regeling is voor ondernemers met personeel die verwachten dat ze minimaal 20% minder omzet draaien over een periode van 3 maanden. Weten of je aan de voorwaarden voldoet en aanspraak kunt maken? Lees dan het uitgebreide artikel over de NOW.

Hoe doe ik een aanvraag?

UWV voert de regeling uit. Je hebt voor de aanvraag geen eHerkenning nodig. Werkgevers ontvangen van het UWV een voorschot in 3 termijnen als hun aanvraag is goedgekeurd.

De link naar het aanvraag formulier vind je hier: https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/formulier-aanvraag-tegemoetkoming.aspx

In het uitgebreide artikel over de NOW lees je alles wat je moet weten over deze regeling. Meer informatie is bovendien te vinden op Ondernemersplein.kvk.nl. Beantwoord deze informatie toch niet jouw vragen? Mail ze dan naar coronaloket@ondernemersgooisemeren.nl

(laatst bijgewerkt: 22-4-2020)


Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

uitvoeringsorgaan: gemeente

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp’ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Met de Tozo kun je maximaal 1.500 euro netto per maand ontvangen. Via deze regeling kun je ook leningen voor bedrijfskapitaal krijgen. .

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis.

Wat houdt de regeling in?

De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Kort gezegd zijn de Bbz-voorwaarden bij de Tozo versoepeld en wordt de Tozo sneller afgehandeld en verstrekt. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet te worden terugbetaald. Lees hier meer over de voorwaarden.

Hoe doe ik een aanvraag in Gooise Meren?

Hier kan je een aanvraagformulier invullen en digitaal indienen (met DigiD). Je hebt geen eHerkenning nodig om dit formulier in te kunnen vullen.
Je aanvraag dient o.a. te zijn voorzien van een uittreksel van het Handelsregister van KVK, kopieën van je identificatiebewijs, bankafschriften en eventueel bestaande beschikkingen en brieven. Op dit moment geeft het loket van de gemeente Hilversum aan overladen te worden met aanvragen en begrip te hebben voor het feit dat niet direct op iedere aanvraag gereageerd kan worden.

Algemene informatie betreffende de aanvraag

Je leest in het artikel over de Tozo-regeling meer over de voorwaarden en het doen van een aanvraag.

(laatst bijgewerkt: 22-4-2020)


TOGS: eenmalige gift van 4.000 euro

Uitvoeringsorgaan: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De zogeheten TOGS is speciaal voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan krijg je eenmalig 4.000 euro, belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden.

Voor wie is de regeling?

De tegemoetkoming is bedoeld voor mkb-bedrijven, (met en zonder personeel), die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. Je komt in aanmerking als de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes, maar er zijn meer voorwaarden.

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is. Meer over de voorwaarden en de SBI-afbakening vind je op deze pagina.

De definitieve lijst en de aanvraagprocedure staan op rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Hoe doe ik een aanvraag?

Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro online indienen bij RVO. RVO beoordeelt je aanvraag binnen 3 weken, waarna na goedkeuring binnen een paar werkdagen wordt uitbetaald. Als de beoordeling niet lukt binnen 3 weken krijg je hierover bericht. RVO kan de beslistermijn met 3 weken verlengen. Je hebt 3 maanden de tijd voor je aanvraag.

Meer informatie

Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagproces van de TOGS vind je in het artikel over de TOGS.

(laatst bijgewerkt: 22-4-2020)


BMKB-C: meer en sneller lenen bij banken

aanvragen via banken / geaccrediteerde financierders

Met de BMKB-C regeling kunnen ondernemers sneller en gemakkelijker meer geld lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn of een nieuw krediet. Je kunt daarbij denken aan een nieuw overbruggingskrediet of een rekening-courant krediet. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. Bovendien is de premie voor de BMKB verlaagd van 3,9% naar 2%.

Voor wie is de regeling?

De regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Enkele bedrijfsgroepen en financieringsdoeleinden zijn uitgesloten en hebben eigen regelingen. Ondernemers in de landbouw kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van de Borgstelling landbouwkredieten.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat je bank. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van RVO afhandelen. Banken hebben via de BMKB-C halverwege april 800 tot 1.000 bedrijven van extra krediet voorzien. Het gaat om nieuwe leningen die, zonder de garantstelling via deze regeling, niet waren verstrekt. In totaal is met deze extra leningen 250 tot 350 miljoen euro gemoeid. De NVB verwacht dat het aantal kredieten binnen de regeling nog met enkele duizenden zal oplopen.

Meer informatie?

Meer informatie over de inhoud van de regeling en de voorwaarden lees je in het artikel BMKB-C: borgstelling MKB-Kredieten verruimd.

(laatste bijgewerkt: 22-4-2020)


Belastingen: betalingsuitstel en lagere rente

Belastingdienst

Voor wie is deze regeling?

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen. Ook eenmanszaken en zzp’ers komen in aanmerking.

Wat houdt de regeling in?

Bij de Belastingdienst kun je eenvoudig 3 maanden uitstel van belastingbetaling aanvragen. De versoepeling geldt in ieder geval tot 19 juni 2020. Daarnaast treft de Belastingdienst een aantal andere regelingen om ondernemers te ontzien: zo kunnen kleine ondernemers een langere uitstelperiode krijgen en wordt tijdelijk meer vrijgegeven op g-rekeningen om de bouw en uitzendbranche te helpen. Je kunt betalingsuitstel vragen voor:

 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • omzetbelasting
 • loonbelasting
 • kansspelbelasting
 • accijns
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • assurantiebelasting
 • verhuurderheffing
 • energiebelasting en andere milieubelastingen
 • vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland

Wat zijn de voorwaarden?

Uitstel aanvragen kan zodra je je aangifte hebt gekregen. Als de Belastingdienst het aanvraagformulier binnen heeft, wordt de invordering direct met 3 maanden stilgelegd. Het uitstel geldt voor de belastingschuld op moment van aanvraag, maar ook voor de schulden die er in de 3 uitstelmaanden bij komen. Het uitstel geldt niet voor sociale premies. .

Langer uitstel nodig?

Binnen de versoepelde regeling wordt het voor kleinere ondernemers makkelijker om langer dan 3 maanden uitstel te krijgen. Als je een belastingschuld lager dan 20.000 euro hebt, kan de uitstelperiode verlengd worden. Je moet dan wel aantonen dat je omzetcijfers, bestellingen en/of reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Heb je meer dan 20.000 euro belastingschuld? Dan heeft de Belastingdienst een verklaring nodig van een zogeheten derde deskundige, zoals een accountant of brancheorganisatie. Over de voorwaarden voor die ondernemers bericht de Belastingdienst later.

Hoe doe ik een aanvraag?

Uitstel aanvragen is binnen de versoepelde regeling eenvoudiger: je kunt via 1 online formulier uitstel aanvragen voor het betalen van meerdere belastingen. Dat kan nu al met de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Het formulier wordt op korte termijn uitgebreid.

Voor de aanvraag heb je je DigiD nodig. Is je onderneming een rechtspersoon? Dan moet een werknemer, of een fiscaal dienstverlener, inloggen met zijn eigen DigiD.

Deblokkeren g-rekening

Bedrijven met een g-rekening, zoals bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen om het tegoed op die rekeningen te deblokkeren. Met name bouwbedrijven en uitzenders gebruiken dit soort rekeningen.

Normaal kan bij deblokkering alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Nu worden tijdelijk ook bedragen vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen ze hiermee dezelfde uitstelvoorwaarden als ondernemers zonder g-rekening.

Geen verzuimboetes

Betaal je de komende maanden te laat? Dan deelt de Belastingdienst geen verzuimboete uit. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien slim een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente

De Belastingdienst doet nog een aantal aanpassingen. De invorderingsrente die ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn gaat tijdelijk van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Die tijdelijke verlaging van het rentetarief gaat op 1 juni 2020 in, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor die belasting geldt de verlaging vanaf 1 juli.

Uitstel voor grootverbruikers energie

Voor de energiebelasting is een aparte regeling bedacht: energieleveranciers brengen voor april, mei en juni geen energiebelasting, opslag duurzame energie of de btw hierover in rekening bij bedrijven die maandelijks een factuur krijgen over het werkelijke verbruik. Doel is te zorgen dat het uitstel voordeel oplevert voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen, zoals de sierteelt. De meeste energieleveranciers kunnen dit vanaf volgende week uitvoeren. Voor kleine energieleveranciers zal dit mogelijk iets langer duren.

Coulanceperiode vastleggen arbeidscontracten verlengd

Je krijgt langer de tijd om je vaste arbeidscontracten schriftelijk vast te leggen. De Belastingdienst verlengt de coulanceperiode met 3 maanden, tot 1 juli. Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die begin dit jaar van kracht werd, moeten werkgevers controleren of een arbeidscontract aan de administratieve eisen voor de lage WW-premie voldoet.

Hoe zat dat ook alweer? Voor vaste contracten betaal je meestal de lage WW-premie. Het contract moet dan wel schriftelijk zijn vastgelegd en door werkgever en werknemer zijn ondertekend. Ook mag het vaste contract geen oproepcontract zijn. Als een contract niet aan die voorwaarden voldoet, geldt de hogere WW-premie.

De Belastingdienst doet nog een tijdelijke aanpassing om supermarkten en andere bedrijven die het in deze situatie juist extra druk hebben niet te benadelen. Normaal gesproken moet je met terugwerkende kracht het hoge tarief betalen als achteraf blijkt dat je personeel meer dan 30% boven contracturen heeft gewerkt. Die regel geldt nu niet.

BTW regelingen

 • De Belastingdienst noemt het ongewenst dat uitlenen van personeel in de zorg leidt tot extra financiële of administratieve lasten. Daarom hoef je tussen 16 maart en 16 juni geen btw te betalen over het uitlenen van zorgpersoneel. Aan de maatregel zijn voorwaarden verbonden.
 • Als je gratis medische hulpmiddelen beschikbaar stelt aan zorginstellingen, -inrichtingen en huisartsen hoef je daarover ook geen btw te betalen.
 • Op online sportlessen is het lage btw-tarief van 9% van toepassing zolang sportscholen e.d. gesloten zijn.

Loonheffingsregelingen

 • Werkgevers mogen bij het uitkeren van de vaste reiskostenvergoeding blijven uitgaan van het reispatroon voor de coronacrisis waar de vergoeding op gebaseerd was. Je hoeft de vergoeding dus niet aan te passen nu je personeel thuiswerkt.
 • Als je niet kunt voldoen aan de administratieve verplichtingen t.a.v. loonheffingen, zal de Belastingdienst daar geen consequenties aan verbinden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je de identiteit van je werknemer niet kunt vaststellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Zodra je hier wel toe in staat bent, zul je je verplichtingen alsnog moeten nakomen.
 • Als je grensarbeiders uit Duitsland in dienst hebt die door de maatregelen thuiswerken kun je de Nederlandse loonheffingen blijven inhouden op het salaris.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de verschillende regelingen met betrekking tot belastingen? Dan kun je terecht bij Ondernemersplein en bij de Belastingdienst.

(laatst bijgewerkt: 22-4-2020)


Douane: coulanter met boetes, mogelijkheid tot betalingsuitstel

Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen. Ook kunnen ze niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. De (Nederlandse) Douane heeft daarom aangekondigd rekening te houden met de omstandigheden.

Concreet betekent dit voor bedrijven in nood dat uitstel van betaling mogelijk is. Douaniers gaan bovendien ‘coulant’ om met het opleggen van boetes. Dat wil zeggen: de Douane deelt geen boetes uit aan bedrijven die hun verplichtingen door de coronacrisis niet kunnen nakomen.

De Douane biedt maatwerkoplossingen aan bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen voor het invullen van de maandaangifte. Ook is de termijn geschorst voor lopende vergunningaanvragen die in verband met het coronavirus niet goed kunnen worden afgerond.

Alle aangekondigde maatregelen vind je op de website van de Nederlandse Douane: Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket.

(laatst bijgewerkt: 22-4-2020)


GO: staatsgarantie op (middelgrote) leningen

uitvoerende instantie: banken

Voor wie is de regeling?

De verruiming geldt voor mkb’ers en grote bedrijven.

Wat houdt de regeling in?

Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling, kortweg GO. Ook deze regeling bestond al, maar is vanwege de bijzondere omstandigheden versoepeld. Het kabinet heeft op 7 april 2020 aangekondigd het garantieplafond van de GO te verhogen naar 10 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 80% garantie op bankleningen en bankgaranties voor grootbedrijven en 90% voor het mkb. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Om te zorgen dat ook grotere bedrijven toegang hebben tot leningen, ‘committeert het kabinet zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’. Deze regeling moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Het kabinet is in overleg met de banken om deze regeling – na goedkeuring – z.s.m. open te stellen.

Hoe doe ik een aanvraag?

Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank. Voor de GO-regeling voorzien de banken tussen de 1.000 tot 1.200 aanvragen, aldus de NVB. De banken verwachten via deze regeling voor ‘vele miljarden’ extra krediet te gaan verschaffen aan gezonde bedrijven.

Meer informatie?

Meer informatie vind je op Ondernemersplein.kvk.nl: Garantie ondernemingsfinanciering (GO).

(laatst bijgewerkt: 22-4-2020)


Herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen

Veel mkb-bedrijven zoals winkels en horecazaken worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Door de coronacrisis is het risico op wanbetaling echter sterk toegenomen en komt dit systeem in gevaar. De verzekeraars zien zich namelijk genoodzaakt de verzekeringslimieten voor ondernemers te verlagen of in te trekken. Om dat te voorkomen werkt het ministerie van Financiën aan een herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen voor heel 2020.

Door de overheidsgarantie hoeven kredietverzekeraars hun verzekeringslimieten niet te herzien en kunnen leveringen op krediet doorgaan. Elk jaar wordt voor 200 miljard euro aan leveringen op kredietbasis gedaan. Dat systeem werkt alleen als kortlopende betalingstermijnen (meestal 30 tot 60 dagen) zijn verzekerd (door kredietverzekeraars). Zonder overheidsingrijpen dreigen de leveringen aan 75.000 bedrijven tot stilstand te komen, met vele faillissementen en een groot verlies aan werkgelegenheid tot gevolg.

12 miljard euro

De garantie vanuit de Staat kost waarschijnlijk circa 12 miljard euro. De maatregel moet nog verder worden uitgewerkt. Ook zal de Europese Commissie met de maatregel in moeten stemmen.

Verruimde voorwaarden exportkredietverzekering

De voorwaarden om gebruik te maken van een exportkredietverzekering zijn tijdelijk verruimd. Een volledig overzicht van de aanpassingen vind je op de website van Atradius.

(laatst bijgewerkt: 22-4-2020)


Qredits: rentekorting op microkredieten

Qredits

Voor wie is deze regeling?

De rentekorting op microkredieten geldt voor klanten van Qredits. Qredits is er voor kleine ondernemers en zzp’ers.

Wat houdt de regeling in?

Qredits helpt bestaande klanten met microkredieten bij het dragen van hun financieringslasten. Je krijgt van Qredits 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen. De rente gaat in deze periode omlaag naar 2%. De maatregel is bedoeld om met name kleine ondernemers tegemoet te komen. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.
Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet.

Hoe doe ik een aanvraag?

Voor rentekorting op je bestaande microkrediet bij Qredits, of een nieuwe kredietaanvraag, kun je rechtstreeks bij Qredits terecht.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op Qredits.nl

(laatst bijgewerkt: 22-4-2020)


Groeifaciliteit (GF): jaar later uitgefaseerd

De geplande uitfasering van de regeling Groeifaciliteit wordt met één jaar opgeschort tot 1 juli 2021. Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemers die risicodragend vermogen nodig hebben, bijvoorbeeld voor snelle groei, een bedrijfsovername of expansie in het buitenland. Met de Groeifaciliteit krijgt de financier van een onderneming 50% overheidsgarantie op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen. Opschorting is nodig om de doelgroep tijdens de coronacrisis te blijven helpen met het aantrekken van financiering.

Meer informatie over deze regeling vind je op Ondernemersplein en op de website van RVO.nl.

(laatst bijgewerkt: 22-4-2020)


BL-C: financiering voor land- en tuinbouw

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling is er voor land- en tuinbouwbedrijven.

Wat houdt de regeling in?

De BL-regeling is verruimd met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C) voor gezonde land- en tuinbouwbedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Met de BL-C staat de overheid borg voor een overbruggingskrediet van maximaal 1,5 miljoen euro per bedrijf.

Heb je – sinds 2010 of later – een GL- of BL-Plus-lening met een MDV- of Groenlabelcertificaat? En heb je deze lening nog niet helemaal afgelost? Dan staat de overheid borg voor maximaal 2,8 miljoen euro.

De maximale looptijd van het BL-C-krediet is 8 kwartalen. Je kunt het krediet lineair aflossen of ineens aan het einde van de looptijd. Voor een starter/overnemer is de provisie 1%, voor andere bedrijven 3%. De borgstelling bedraagt 70%.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen van deze regeling doe je niet zelf, maar via een aangewezen bank of financier. Deze kan een aanvraag voor je indienen bij RVO. Aanvragen kan tot en met 31 maart 2021.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van de BL-C-regeling en de voorwaarden lees je op de website van RVO.

(laatst bijgewerkt: 22-4-2020)


Rijksoverheid: omzetschaderegeling voor sierteelt, voedingstuinbouw en fritesaardappelentelers

Ondernemers in de sierteeltsector en delen van de voedingstuinbouw met een forse omzetdaling mogen aanspraak maken op een aanvullend steunpakket van 600 miljoen euro. Binnen deze omzetschaderegeling is de eerste 30% van de totale omzetdaling voor rekening van de onderneming, de overige 70% wordt door de staat gecompenseerd.

Deze bedrijven hebben het moeilijk nu de export grotendeels stil ligt en horeca gesloten is. De omzetschaderegeling is nodig omdat ondernemers in deze sector te maken hebben met doorlopende vaste lasten en productiekosten: teelt en oogst kunnen niet zomaar worden stilgelegd.

Voor fritesaardappelentelers reserveert de overheid nog eens 50 miljoen euro. Dit geld is bedoeld als compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die ze in opslag hebben, maar niet meer tot frites verwerkt kunnen worden. De compensatie is 40% van de marktwaarde tussen september 2019 en februari 2020.

De voorwaarden en de aanmeldprocedure worden nog uitgewerkt. Bedrijven in deze sector kunnen ook van de generieke steunmaatregelen gebruikmaken.

(laatst bijgewerkt: 22-4-2020)


Zorgverzekeraars: maandelijkse bijdrage voor zorgaanbieders

Tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten kunnen van zorgverzekeraars een maandelijkse continuïteitsbijdrage krijgen. Die is bedoeld als compensatie voor omzetverlies tijdens de coronacrisis. De bijdrage zal naar verwachting liggen tussen de 60 en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed. Het precieze percentage wordt per sector vastgesteld.

Voor wie is deze regeling?

De financiële steun voor zorgaanbieders is bedoeld als compensatie voor omzetverlies tijdens de coronacrisis.

De regeling geldt niet voor zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten en andere acute zorg en voor Wlz‐gefinancierde langdurige zorg. Met hen worden afzonderlijke afspraken gemaakt.

Wat houdt de regeling in?

Zorgverzekeraars gaan een maandelijkse continuïteitsbijdrage verstrekken aan zorgaanbieders. De zorgverzekeraars willen met deze maatregel bereiken dat zorgaanbieders hun lopende kosten, zoals personeels- en huisvestingkosten, kunnen blijven opbrengen en op korte en langere termijn zorg kunnen blijven geven.

De bijdrage zal naar verwachting liggen tussen de 60% en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed. Het precieze percentage wordt per sector vastgesteld.

Inhaaleffecten

De continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars hoef je principe niet terug te betalen, maar wordt wel verrekend met de productie in de maanden dat deze van toepassing is. Als je bovendien achteraf meer omzet draait door inhaaleffecten, wordt dat ook verrekend. Hiervoor is gekozen om ervoor te zorgen dat ‘de zorgkosten niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis’, aldus de verzekeraars, die de bijdrages uit hun reserves betalen.

Wat zijn de voorwaarden?

Zorgaanbieders moeten zich in eerste instantie wenden tot zorgverzekeraars voor ze gebruik kunnen maken van coronaregelingen van het Rijk. Over de omzetdaling die overblijft na aftrek van de vergoeding voor zorgverzekeraars kun je wel een aanvraag doen voor een rijksregeling. Het gaat dan om het deel dat patiënten in een normale situatie zelf zouden betalen, in plaats van de verzekeraar.

Stelregel is: pas als zorgaanbieders niet in aanmerking komen voor de regeling van de zorgverzekeraars kunnen ze aankloppen bij de overheid. Als blijkt dat het inkomen onder de sociaal minimum blijft en zorgaanbieders aan de voorwaarden voldoen, kunnen ze bijvoorbeeld van de Tozo gebruikmaken. Als zorgaanbieders na de regeling van de zorgverzekering voldoen aan de voorwaarden van de NOW, kunnen zij zich melden bij het UWV om een aanvraag voor steun in te dienen. Ook kunnen enkele zorgaanbieders aanspraak maken op de TOGS.

Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders komen in aanmerking als ze zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. De voorwaarden voor de financiële steun worden nog verder uitgewerkt.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen kan naar verwachting vanaf mei 2020. Betalingen doen de zorgverzekeraars ook vanaf die maand. De regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart tot eind juni 2020. Verlenging is mogelijk als dit nodig blijkt. Om zorgaanbieders tegemoet te komen worden openstaande declaraties bovendien versneld uitbetaald in april.

Vooruitbetaling

Een groep zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigt te komen, kan vanaf 14 april 2020 eenmalig een vooruitbetaling aanvragen. De vooruitbetalingsregeling geldt voor: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg. De vooruitbetaling is in beginsel 70% van de vergoede maandomzet. Voor gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders gelden daarvoor verschillende voorwaarden.

Meer informatie

Op de website van Zorgverzekeraars Nederland lees je meer over deze financiële steun.

(laatst bijgewerkt: 22-4-2020)


Rijksoverheid: eenmalige bijdrage vanaf 4.000 euro voor lokale en regionale media

Voor lokale en regionale media komt er een tijdelijk steunfonds. Lokale omroepen en huis-aan-huiskranten krijgen een eenmalige bijdrage tussen de 4.000 en ‘enkele tienduizenden euro’s om de coronacrisis door te komen. Lokale media hebben de afgelopen weken hun reclame-inkomsten enorm zien teruglopen en beschikken doorgaans over weinig reserves. Met de maatregel wil het kabinet de lokale informatievoorziening op peil houden.

Bijdrage

De hoogte van de bijdrage hangt af van bereik en oplage. Een lokale publieke omroep die zo’n 20.000 huishoudens bereikt, kan rekenen op 6.600 euro. Een omroep met een bereik van 50.000 huishoudens ontvangt 16.500 euro. Huis-aan-huiskranten een bereik van 20.000 ontvangen een bijdrage van 13.200 euro. Een bereik van 50.000 leidt bij huis- aan huiskranten tot een vergoeding van 33.000 euro.

Het kabinet trekt voor de maatregel 11 miljoen euro uit. Daarbij verwacht de overheid dat ook gemeenten en provincies bijspringen, bijvoorbeeld door geld te geven of advertenties in te kopen.

Aanvraag

Aanvragen kan tussen 11 april en 19 mei bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De vergoeding geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 maart. Het eenmalig toegekende bedrag is bedoeld voor een periode van 3 maanden.

(laatst bijgewerkt: 22-4-2020)


Rijksoverheid: 300 miljoen euro extra staatssteun cultuursector

De culturele sector krijgt 300 miljoen euro extra steun, bovenop de generieke kabinetsmaatregelen. Doel is de werkgelegenheid in deze sector te behouden en ervoor te zorgen dat cultuurinstellingen kunnen investeren in het komende culturele seizoen.

De extra subsidie is vooral bedoeld voor instellingen die essentieel zijn voor de sector als geheel. De gedachte daarbij is dat als die organisaties de coronacrisis goed doorkomen ze daarna de opdrachtenstroom ook richting zzp’ers weer op gang kunnen brengen.

Verdeling

Het extra geld wordt over de volgende 4 onderdelen verspreid:

 1. Instellingen in de culturele basisinfrastructuur en instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de 6 rijkscultuurfondsen.
 2. Bestaande leenfaciliteiten bij het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten worden opgehoogd.
 3. De 6 rijkscultuurfondsen krijgen budget voor ondersteuning van cruciale instellingen in de keten die vooral in regio’s en steden de culturele infrastructuur dragen. Zoals belangrijke gemeentelijke en provinciale musea, (pop-)podia en filmtheaters.
 4. De leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen worden verhoogd. Cruciale private partijen in de keten (onder andere vrije theaterproducenten, commerciële festivals en kunstgaleries) kunnen bij Cultuur+Ondernemen terecht. Voorwaarde voor hen is wel dat eerst de generieke coronaregelingen maximaal zijn benut.

Ondernemers in de cultuursector konden al aanspraak maken op de algemene coronaregelingen Daarnaast is afgesproken dat de huur van door het Rijk gesubsidieerde musea tijdelijk wordt opgeschort. Ook blijven subsidies doorlopen. Daarnaast is er een voucherregeling voor de cultuursector, waardoor geld voor toegangskaartjes zoveel mogelijk in de sector blijft.

(laatst bijgewerkt: 22-4-2020)


Regionale ontwikkelmaatschappijen: kredietverstrekking voor startup en scale-up

Ook startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis kunnen en overbruggingskrediet aanvragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) de kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar. Deze maatregel wordt aan de Europese Commissie voorgelegd. De verwachting is dat deze dan de vierde week van april toegankelijk zal zijn.

Hoe dit gaat werken voor Gooise Meren wordt hier snel bekend gemaakt.

(Laatst bijgewerkt: 22-4-2020)


VFF en IK: Uitstel van betaling voor startup en scale-up

De overheid verstrekt via Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatiekrediet (IK) leningen aan innovatieve en startende ondernemers. Door de coronacrisis getroffen ondernemers kunnen uitstel van aflossing en rentebetaling verkrijgen voor een periode van 6 maanden (van 1 april jl. tot 1 oktober). Tevens wordt voor de VFF de rente voor deze periode opgeschort.

Meer informatie over VFF vind je op Ondernemersplein en op RVO.nl. En meer informatie over IK vind je op RVO.nl.

(laatst bijgewerkt: 22-4-2020)


Toeristenbelasting

Het kabinet praat met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven tijdelijk in te trekken. Het gaat in het bijzonder om de toeristenbelasting. Een aantal gemeenten heeft zelf al maatregelen genomen. Neem hiervoor contact op met jouw gemeente of raadpleeg de gemeentelijke website.

(laatst bijgewerkt: 22-4-2020)


Banken: uitstel op aflossen leningen

Een aantal banken biedt gezonde bedrijven tijdens de coronacrisis 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. De banken hebben naar eigen zeggen voldoende gezonde buffers opgebouwd om deze maatregel te nemen.

Halverwege april hadden ruim 99.000 bedrijven gebruikgemaakt van de uitstelregeling. 9 van de 10 aanvragen werd goedgekeurd. In totaal is hier 2,4 miljard euro aan krediet mee gemoeid, aldus de NVB. Zo’n 5.000 bedrijven hebben daarnaast een nieuwe lening gekregen, of grotere kredietruimte. Daarmee is 3 miljard euro gemoeid.

Voor bedrijven met hogere financiering dan 2,5 miljoen euro geldt de uitstelregeling niet. Wel houden de banken de ontwikkelingen ook voor die groep in de gaten. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) noemt de regeling ‘een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten’.

(laatst bijgewerkt: 22-4-2020)


Pensioenfondsen: soepeler opstelling binnen wettelijke kaders

De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar door wettelijke voorschriften beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, maar wel binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars melden in een gezamenlijk persbericht dat de problemen per werkgever en sector verschillen. Er wordt daarom ‘maatwerk geboden’ op basis van ‘oplossingsrichtingen’. “De ruimte voor dat maatwerk is op dit moment nog beperkt, door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.”

(laatst bijgewerkt: 22-4-2020)


EU: 540 miljard euro

De EU komt met een economisch noodpakket van 540 miljard euro om de coronacrisis te bestrijden. Daarvan komt 240 miljard euro uit het Europese noodfonds ESM. Het fonds is bedoeld voor directe en indirecte kosten voor de gezondheidszorg van lidstaten. De Europese Investeringsbank zet daarnaast een garantiefonds op van 200 miljard euro voor ondernemerskredieten voor met name het mkb. Door de garantie van het EIB kunnen banken met minder risico geld uitlenen aan bedrijven. Bovendien komt er een fonds van 100 miljard euro dat bedoeld is voor werktijdverkorting. Het steunpakket moet nog worden goedgekeurd.

De Europese Centrale Bank en andere toezichthouders zorgen dat banken goedkoper geld kunnen lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen. De ECB koopt dit jaar voor honderden miljarden euro’s extra bedrijfs- en staatsobligaties op om de economie te stimuleren.

(laatst bijgewerkt: 22-4-2020)

SET Covid19: Stimulering digitale zorg

Let Deze regeling is gesloten. Je kunt geen aanvraag meer indienen.

De regeling was bedoeld voor aanbieders van zorg of ondersteuning rond de coronacrisis met extra inzet op digitale zorg op afstand voor mensen thuis. Bijvoorbeeld via tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, dispensers voor medicijnen en telebegeleiding en bijbehorende licenties.

Aanbieden hulpmiddelen

Bedrijven die medische hulpmiddelen zoals mondkapjes willen aanbieden kunnen zich aanmelden bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen via middelencorona@nfu.nl. Lees daar meer over in de veelgestelde vragen.

(laatst bijgewerkt: 22-4-2020