Detailhandel

De OVGM heeft haar sporen qua belangenbehartiging voor de winkeliers wel verdiend.
Er is een regelmatig terugkerend bestuurlijk overleg met de wethouder Economische Zaken en er is een ambtelijk overleg met de beleidsmedewerkers.

Zondagopenstelling_Bussum

De OVGM verdedigt de standpunten van de ondernemers  in de politiek. Zij lobbyt desgewenst bij de partijen om haar standpunten onder de aandacht te brengen en fracties ervan te overtuigen de stem van de ondernemers te honoreren en mee te nemen in hun besluitvorming. De OVGM is de partij die voor de ondernemers inspreekt in commissie- en raadsvergaderingen om ook hier de standpunten van de ondernemers onder de aandacht te brengen en zo nodig de politiek te beïnvloeden ten faveure van de ondernemers. De afgelopen jaren zijn de zondagsopenstelling en het verkeerscirculatieplan daar goede voorbeelden van. In de nabije toekomst staan naast het ondernemersfonds o.a. parkeren en verkeer hoog op de agenda.

In de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) heeft een bestuursadviseur van de OVGM zitting.

In het bestuur van de OVGM zitten op dit moment twee (oud) winkeliers.