Horeca

De OVGM heeft een horeca commissie. Op dit moment heeft die haar wortels in Bussum liggen. Alle typen horeca zijn vertegenwoordigd in deze commissie. De commissie heeft goede samenwerkingscontacten met Horeca Nederland.
Contactpersoon is Dave Wiegert.

Le Soigne

In de toekomst wordt deze commissie gedifferentieerd per kern (Bussum, Naarden, Muiden).

In 2016 moeten de drie afzonderlijke horeca verordeningen van Bussum, Naarden en Muiden geharmoniseerd worden naar één verordening voor de gehele gemeente Gooise Meren. De horeca commissie van de OVGM is de partij om de belangen van de horeca ondernemers in Gooise Meren te behartigen en deze belangen bij de politiek onder de aandacht te brengen. Zij lobbyt desgewenst bij de partijen om zo de fracties ervan te overtuigen de stem van de ondernemers te

Muiden

honoreren. De OVGM is de partij die voor de horeca ondernemers inspreekt in commissie- en raadsvergaderingen om ook hier het standpunt van de ondernemers onder de aandacht te brengen en zo nodig de politiek te beïnvloeden ten faveure van de ondernemers.