Missie & Visie

Missie

“De Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM) stelt zich tot doel het ondernemersklimaat in Gooise Meren zo optimaal mogelijk te maken. Dat doet zij door met allerhande activiteiten ondernemers met elkaar te verbinden. Daarnaast behartigt zij op gemeentelijk, regionaal en desgewenst provinciaal niveau de belangen van de ondernemers van Gooise Meren.

De slogan van de OVGM is niet voor niets “Succesvol ondernemen, dat doe je samen”. Het bestuur van de OVGM is van mening dat ondernemers collega’s van elkaar zijn.

Door verbinding en samenwerking kunnen de ondernemende collega’s elkaar versterken, en ook inhoudelijk naar een hoger niveau tillen.

Visie

Het bestuur van de vereniging is van mening dat door elkaar zaken te brengen, diensten – producten – expertise – samenwerking, er daarna veel te winnen valt. Onder andere succes. Als groep, maar zeker ook als individu. Daarnaast is het uiteraard erg fijn om met een groep fijne collega’s zo nu en dan van gedachten te wisselen of gewoon te ontspannen.

De OVGM tracht ten allen tijde vernieuwend te denken en kijken naar de ontwikkelingen in de maatschappij

Op micro-, maar ook op macro niveau. Economische, demografische, milieutechnische en sociologische ontwikkelingen bepalen onze wereld en onze toekomst. De OVGM doet zijn uiterste best hierin een op de toekomst en de verandering gerichte visie te hebben en verder te ontwikkelen. “