nieuwsbrief

2017

Donderdag 14 december hielden wij onze jaarafsluiter bij Bussum op IJs. Vele ondernemers, maar ook politici en gemeentemedewerkers met partners en kinderen waren aanwezig.  Er werd veelvuldig door de kinderen maar ook enkele ouders geschaatst. Zowel binnen als langs de

De twee r-en

Regeerakkoord en Reminder Prinsjesdag 2017 bracht geen ingrijpende fiscale voorstellen. De verwachting dat een nieuw kabinet in haar regeerakkoord nieuwe maatregelen gaat presenteren, is uitgekomen. In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ staat onder andere het volgende over belastingen. Inkomstenbelasting

'