Financieringsmogelijkheden bepalen

SmartFunding Amsterdam-Gooi (MKB Interest)

Financieringsmogelijkheden bepalen

Gratis in kaart brengen van de financieringsmogelijkheden. Op basis van een persoonlijk gesprek en tenminste de meest recente cijfers van uw onderneming bepalen wij voor u welke mogelijkheden er zijn om financiering te krijgen. De mogelijkheden kunnen uiteenlopen van bancaire financiering tot crowdfunding of andere alternatieve financieringsvormen. Ook geven wij aan welke stappen de onderneming moet zetten om voor de juiste financiering in aanmerking te komen.